1–12 termék, összesen 121 db

A fejlődés útjai – A Flow folytatása

$ 31.95

A kötet rávilágít arra, miként emelkedhetünk felül evolúciós örökségünkön, és válhatunk tudatos formálóivá kaotikus világunknak, hogy egy harmonikusabb, élhetőbb bolygót teremtsünk magunknak.

A Fény keresése

$ 10.00

Ennek a könyvnek az a célja, hogy harcba szálljon a Földünkön kialakult degenerálódási folyamattal. Szellemi naplójegyzetek 1991-1997 (dedikált)

A Kék Vér Gyermekei I. – Imhotep: a kékség papja

$ 32.00

A KÉK VÉR GYERMEKEI a Szíriusz-rendszer családjához tartozó földi emberek. A kékség egy magas szintű tudatállapot, rezgésminőség. Az első kötetben a hasítatlan EGY emberré válásának, a téridőben való alászállásának célját és nehéz útját érthetjük meg e kékség papjainak ősi tudásával.

A kék vér gyermekei II. – Az Isis kód

$ 32.00

A második kötet központi tanítása a Szíriusz-rendszerről és az onnan a Földre került DNS-ünkről olyan új információkat tartalmaz, amik eddig nem lehettek nyilvánosak. Most van itt az idő, illetve az időrés, az idővákuum, amikor több rendszer, ciklus „összeér” és egy nagy „váltóállításra”, új kozmikus kapcsolódások kialakítására van lehetőségünk!

A Kék Vér Gyermekei III. – Utazás az aranykorba – Az emberi történelem metafizikája az ibolyaláng fényében

$ 32.00

Az ember kozmikus története visszakanyarodik a Földre, hogy új perspektívából, szó szerint felülemelkedve hétrétegű téridőn, berögzült és megkér-dőjelezhetetlennek hitt elméleteken, a test-lélek-szellem dimen-zióit egybekapcsolva újraértelmezhessük történelmünket.

A köztes lét bölcsessége – Tanácsok és bátorítás odaátról

$ 29.99

Az utunkat kísérő láthatatlan segítőink, és a magunkban hordozott isteni szikra szinte kötelez minket képességeink kibontakoztatására. Sylvia, látnoki tudását felhasználva segít abban, hogy bizakodó, életcélunk felé tartó, kellő önbecsüléssel rendelkező ember váljék belőlünk.

A most hatalma – Útmutató a megvilágosodáshoz

$ 29.00

mi a megvilágosodás, hogyan lehet azt elérni, és miként lehet ezt az állapotot fenntartani

A sors, mint esély – Eredendő tudás a teljességről

$ 24.95

A szerző, az ezoterikus pszichológia megalapozója, az okkultizmus, a régi titkos tanok (asztrológia, homeopátia, reinkarnáció) világába vezeti olvasóit, lehetővé téve számukra, hogy az ősi technikák segítségével megismerhessék és megérthessék életüket, betegségüket, halálukat, hogy felelősséget vállalhassanak sorsukért.

A szeretet művészete

$ 15.00

Művészet-e a szeretet, vagy kellemes érzés, amit megtapasztalni a vaksors műve, olyasmi, amibe az ember, ha szerencsés, ”beleesik”?

A szív ébredése

$ 14.00

Minden egyes megtévesztően egyszerű történetben van egy tanulság, mely elég erős ahhoz, hogy áttörje önmagunk megértésének korlátait, és hogy következésképp megértsünk másokat is az élet minden helyzetében.

A szív útja – Kapcsolataink teljességéért

$ 10.00

„igaz szeretet”, „a külső személyiség és a belső lény közötti megbonthatatlan kötelék, a lélek és világlélek, az emberi és az isteni uniója”. Ennek a szeretetnek megismertetésére, a meditációs és lelki gyakorlatokkal elérhető megvalósítására vállalkozik a kötet.

A teremtő képzelet

$ 21.75

Az alkotó vizualizáció módszere csoda a szó legigazibb értelmében. Nem csak módszer, hanem tudatállapot. Olyan folyamat, amely által a fizikai létsíkon megvalósul, és láthatóvá válik isteni potenciálunk.