1–12 termék, összesen 18 db

Ady-múzeum I-II.

$ 50.00

(korabeli cikkek, kritikák, dokumentumok Adyról)

Apám, Szindbád

$ 18.90

Van-e igazi Krúdy? Az adomák szivarfüstös homályából kibontakoztatható-e hiteles portréja? Szimbólummá vált nevét nem szívta-e magába visszavonhatatlanul egy költött-megálmodott, nosztalgikus világ?

Így szerettek ők 2 – Újabb irodalmi szerelmeskönyv

$ 39.90

40 magyar író és költő izgalmas, de kevesek által ismert párkapcsolati története

Írótársak között

$ 12.00

(irodalmi és színházi emlékek)

Kívül a körön

$ 16.00

esszék, tanulmányok:

íróarcképek, verselemzések, kritikák, esztétikai elmefuttatások, írói-önéletrajzi vallomások, emlékezések

Látjátok, feleim

$ 18.00

Kötetünkbe Kosztolányi Dezsőnek azokat a tanulmányait, esszéit gyűjtöttük egybe, amelyek klasszikus magyar költők, elbeszélők, drámaírók műveivel foglalkoznak, nagyokkal és kisebbekkel egyaránt – Balassi Bálinttól Makai Emilig.

Metszetek

$ 29.90

Esszék, tanulmányok

Nemes ​Nagy Ágnes nemcsak legjobb költőink egyike, és nemcsak nagyszerű műfordító, hanem tanulmány- és esszéíróként is a legjobbak közé tartozik. Sok mindneről szó esik ebben a mostani kötetben, a legjelentősebb elemzések azonban a versről a modern vers eszközeiről, a költői mesterségről szólnak.

Nyelv és lélek

$ 24.90

nyelvészeti és esztétikai-irodalmi tárgyú írások