1–12 termék, összesen 42 db

A szeretet breviáriuma

$ 20.00

Megjelenésekor rendkívül népszerű világirodalmi antológiának számított, az ismerettágítás és a lelki felkészülés szintjén a szeretet művészetének kézikönyve kívánt lenni. Ma újra szükségünk van a hitre, hogy a szeretet nemcsak békés, belenyugvó ráhagyatkozás, hanem az embernek tartást, szilárdságot adó erény is. (Aranyozott, bőrkötés)

ARJ

$ 19.90

Válogatás Ady Endre, József Attila, Radnóti Miklós műveiből

ARKÁNUM 1.

$ 5.00

Avantgarde irodalmi antológia

ARKÁNUM 3.

$ 10.00

Avantgarde irodalmi antológia

BALÁZS névnapos könyv

$ 12.00

Novellák, versek, történelem… + képek

Ballagó Diák

$ 15.00

Általános illetve középiskolát végzett diákok számára készült emlékkönyv. Számos elgondolkodtató idézetet tartalmaz neves hazai és külföldi híres emberektől, melyek megfontolandó útravalóul szolgálnak minden diák számára.

Ezer esztendő I-II. – Millenniumi olvasó- és daloskönyv

$ 34.90

A magyar ifjúságnak, az olvasás örömét kóstolgató gyerekeknek ajánljuk és ajándékozzuk ezt a könyvet. Szüleiknek, nagyszüleiknek és az egész magyar nemzetnek is ajánljuk. Nem szántuk tankönyvnek, hanem örömet adó időtöltésnek, eltűnődési alkalomnak, hogy örvendezhessünk: átéltük ezt az elmúlt ezer esztendőt, dicsőségeivel, keserveivel, bánataival és örömeivel.

Görög történetírók

$ 15.00

Hérodotosz történeti könyvei; Thuküdidész: A peloponnészoszi háború; Xenophón: Görög történelem; Polübosz történeti könyvei.