1–12 termék, összesen 17 db

A jávai tekercsek

$ 8.00

( régi indonéz legenda)

A tejút fiai (A finnugor népek hitvilága)

$ 25.00

A mitológiai tárgyú irodalomból az eredeti nyersanyag mellett tudományos igényű feldolgozásokat, nagyobb témákat összefoglaló elméleti és öszehasonlító jellegű tanulmányokat mutatunk be. Sokféle nép egymástól eltérő szellemi kincséről, népi kultúrájáról s azon belül mitológiájáról szólnak e tanulmányok.

Daphnisz és Khloé

$ 10.00

Egy pásztorfiú és egy pásztorleány tiszta szerelmét meséli el számtalan akadályon és kalandon át a beteljesülésig. Sikerének titka az áttetsző, finom költőiség, a fordulatos meseszövés és a két fiatal szerelmének rajzában a romlatlan báj, a leheletnyi erotika.

Képzelt lények könyve

$ 18.00

A betűrendben sorjázó lények közt megtaláljuk a Biblia, a görög-római mitológia, a germán mondavilág alakjait éppúgy, mint az újvilági s a keleti kultúrák fantasztikus figuráit, nemkülönben az irodalom (torz)szülötteit.

Legendák állatvilága

$ 10.00

A sárkányok, griffmadarak, főnixek és társaik ”természetrajzát” kitűnően egészítik ki Gyulai Líviusz gyönyörű linómetszetei.

Magyar mythologia

$ 49.90

Függelékkel (1854 Hasonmás Kiadás)

Magyarok – Mítoszok és legendák

$ 29.90

Hunok testvéreinek, Hadak Ura kiválasztottjainak, magyarok népének krónikája, csodaszarvas mutatta földről Új hazába való vándorlása. Csatáik mondája, népek közti helyük, és a keresztény isten megtalálása, István király által a nép nemzetté kovácsolása…

Mitológiai ÁBÉCÉ

$ 16.95

Ez a kis kötet iránytűt kíván adni az ősi hiedelemvilághoz, rövid, világos összefoglalást az egyes népek isteneiről, hitregéiről.