1–12 termék, összesen 23 db

A jávai tekercsek

$ 8.00

( régi indonéz legenda)

A tejút fiai (A finnugor népek hitvilága)

$ 25.00

A mitológiai tárgyú irodalomból az eredeti nyersanyag mellett tudományos igényű feldolgozásokat, nagyobb témákat összefoglaló elméleti és öszehasonlító jellegű tanulmányokat mutatunk be. Sokféle nép egymástól eltérő szellemi kincséről, népi kultúrájáról s azon belül mitológiájáról szólnak e tanulmányok.

Az aranyalma I-II

$ 20.00

Páris királyfi a görög mithológiának ez a mai napig különösen népszerű alakja a hőse Harsányi Zsolt új nagy regényének. Az Olympos ragyogó világa elevenedik meg az ősi mondáknak ebben az új, művészi feldolgozásában.

Daphnisz és Khloé

$ 10.00

Egy pásztorfiú és egy pásztorleány tiszta szerelmét meséli el számtalan akadályon és kalandon át a beteljesülésig. Sikerének titka az áttetsző, finom költőiség, a fordulatos meseszövés és a két fiatal szerelmének rajzában a romlatlan báj, a leheletnyi erotika.

Görög mitológia

$ 39.90

A görög mítoszok eredete hallatlanul változatos: némelyikük rítust őrzött, mások félig tudományos jelentést hordoztak, egyes mítoszok ősi helyi vallásból erednek, megint mások pszichológiai vagy antropológiai úton magyarázhatók. Bárhonnét fakadnak is Zeusz, Héra, Athéna és az Olümposz többi lakójának történetei, csakúgy, mint Héraklész, Thészeusz, Oidipusz és a trójai háború hérószainak tettei, mítoszaik 2500 év művészeinek és költőinek biztosítottak gazdag forrásanyagot.

Jött éve csodáknak

$ 38.90

a magyar csillagmítoszi hagyomány élő Atillája

A kiadvány Szörényi Levente: Atilla – Isten kardja c. rockoperájának ősbemutatója alkalmából – Margitszigeti Szabadtéri Színpad, 1993. augusztus 20. – jelent meg.

Képzelt lények könyve

$ 18.00

A betűrendben sorjázó lények közt megtaláljuk a Biblia, a görög-római mitológia, a germán mondavilág alakjait éppúgy, mint az újvilági s a keleti kultúrák fantasztikus figuráit, nemkülönben az irodalom (torz)szülötteit.

Legendahántás – 50+1 tévhit a magyar irodalomban

$ 38.90

Az elmúlt években szépíróként is jelentkező nagyszerű irodalomtörténész, Milbacher Róbert új könyvének célja népszerűsíteni az irodalomtörténeti szakma megállapításait, legújabb eredményeit egy-egy rejtélyen keresztül. A Legendahántás leginkább a XIX. század első fele szerzőinek (Kölcseytől Petőfin át Aranyig) jól ismert és a nemzeti kánonban (közoktatásban) szereplő műveinek újszerű értelmezési lehetőségeit mutatja be. Szó van benne a Hymnusról, a Szózatról, a Nemzeti dalról, a Toldiról, a magyarok istene képzetről stb.