1–12 termék, összesen 15 db

Aranyhíd

$ 15.00

(balatoni mesék, mondák, történetek)

Indiai regék és mondák

$ 15.00

A kötet lapjain megelevenednek az óind hitregék istenei, az ősi teremtésmondák és a földre szállt istenek csodálatos hőstettei.

Kossuth Lajos öröksége

$ 18.00

A szatmári békétől az 1848-49-es szabadságharc leveréséig terjedő időszak mondái: Mária Terézia és II. József németesítő törekvése, Wesselényi Miklós ellenállása, Fazekas Mihály vitézsége, Széchenyi, Vörösmarty, Kőrösi Csoma Sándor. A kötetet a szabadságharc legendás hőseiről – Kossuthról, Táncsicsról, Petőfiről és az aradi tizenhármakról – szóló mondák zárják.

Magyar hősök és királyok

$ 29.00

Te is magyar fiú vagy, s illendő dolog, hogy megismerd a magyar hősöket. Ha megismered, meg is szereted őket, édes fiacskám.

Magyar királymondák

$ 15.00

Balogh Béni királymondái irodalmi feldolgozásokból, magyar néphagyományból, történelmi tényekből és az írói képzelet ötvözetéből születtek meg. Elbeszéléseit át- meg átszövik a népmesei elemek. A régmúlt korok mindennapjai tárulnak fel a könyv lapjain, s az olvasó bepillanthat a paloták és a kunyhók világába is.

Magyar mondák a török világból és a kuruc korból

$ 15.00

A kötet szerves folytatása az eddig több kiadást megért Régi magyar mondáknak. A Mátyás halálát követő időtől a Rákóczi-szabadságharc leveretéséig beszéli el a ”két pogány közt” viaskodó magyarság történetét.

Ókori bölcsek nyomában

$ 9.95

A nagy sikerű könyv az ókori görög és római bölcselők alakját eleveníti meg és színes, anekdotikus történetek során át ismerteti meg az olvasót gondolataikkal. A filozófia legemberközelibb ágán, az etikán halad végig, s így is sikerül minden bölcselő leglényegesebb eszméit élvezetes és emlékezetes módon bemutatnia.