1–12 termék, összesen 198 db

12 nap, amely…

$ 15.00

1956. október 23.-november 4.

Események, emlékek, dokumentumok

A 10.000 éves magyar kontinuitás

$ 40.00

(történelem, művészet, vallás…)

A fogyó félhold árnyékában

$ 15.00

A török kiűzése Magyarországról

A hűtlen Dobó

$ 7.00

1569. október 12-én a pozsonyi országgyűlésen a törvényes magyar király, I. Miksa parancsára börtönbe vetették a nagy hírű egri hőst, Dobó Istvánt s egy másik felső-magyarországi földbirtokost, a költő Balassi Bálint édesapját, Jánost.

A kalászba szökkenő vetés

$ 13.00

(egy kanadai magyar visszaemlékezései)

A magyar Golgota

$ 16.00

A politikai megtorlások vázlatos története Magyarországon 1849-től 1963-ig és egyéb korrajzi történetek

A magyar nemzet őszinte története

$ 25.00

Az őszinte, evangéliumi hangvételű művéért és hungarista világnézetéért üldözött jobboldali politikus és történész lebilincselő összegzése a magyar államalapítástól 1956-ig. A tudós szerzőt ezért a könyvéért a Horthy rendszerben szabadságvesztéssel jutalmazták.

A magyar nemzeteszme

$ 10.00

történelmi tanulmány. 1939 Franklin társulat hasonmás kiadása

A magyar parlamentarizmus ezer éve

$ 8.00

Aki elolvassa, összefüggő képet nyer a magyar őstörténet főbb összefüggéseiről, de előzményeiről is, és így jobban kiismeri magát a terjedelmes irodalomban, ahol esetleg a szakember is eltéved a rengeteg dátum, hadi esemény, népnév, földrajzi fogalom és mindenféle elmélet forgatagában.