13–24 termék, összesen 114 db

A magyarság igaz őstörténelme (Gyűjteményes – 5 könyv egyben )

$ 95.00

Igaz történelmünk vezérfonala Árpádig + A táltos Isten + Az Istenes honfoglalók + Jézushitű Atilla + A magyar Szent Korona.

A magyarság keleti elemei

$ 20.00

Az e kötetben szereplő tanulmányok megmutatnak valamit abból, amit Keletről hoztunk, de még inkább azt mutatják be, hogy Nyugat peremén elhelyezkedve, milyen keleti népek követtek bennünket és költöztek a Kárpát-medencébe mindaddig, amíg az Aranyhorda tatár kánsága le nem zárta ezt a folyamatot.

A mi európai őstelepes népünk nyomában

$ 10.00

A szülőhazánktól a közbeeső őshazánkon át a beérkezésig a Kárpát-medencébe. Kettős népnevünk – a magyar és hungár – eredete, ősisége és értelme

A mítosz és az ősi társadalom

$ 10.00

Elmélyülten tanulmányozta a római jog történetét, s kiterjesztette kutatásait az antik görög és itáliai társadalom fejlődésének sajátos vonásaira is. Tudományos vizsgálatait kiegészítette a régészet, összehasonlító vallástörténet és néprajz eredményeivel is.

A steppék nomádja lóháton, fegyverben

$ 10.00

A belső-ázsiai steppei nomádok fegyvereit és lófelszerelését ismerteti kialakulásuktól eltűnésükig (i. e. VIII. sz.—i. sz. XIX. sz.) nomád távolsági fegyver, az íj-nyíl és tartóik , a steppei nyereg és kengyel története, fegyverformák és a lófelszerelés rajzos kronológiai táblája

A vezérek kora István királyig

$ 20.00

Rokon népek / Lebedia / Etelköz / A honfoglalás / Külföldi kalandok ( 908 – 947 )/ augsburgi csata (947—966)/ Utolsó kalandok. Gyejcsa és Sarolt

Agyag istenek – A neolitikum és rézkor emlékei Magyarországon

$ 10.00

Az Alföld híres ülő férfi és női istenszobrainak, bizarr oltárainak, a házi istenek kis agyagszobrocskáinak, a rézkor komor ember alakú urnáinak bemutatásával és jellemzésével nemcsak e korok emberének hiedelemvilágában, művészetében, hanem mindennapjaik rekonstruálásában is avatott vezetőnek bizonyul a szerző.

Álmos, az áldozat

$ 12.00

Egy régészeti felfedezés publicisztikus értékelése, továbbá egy kiadói felkérés arra késztette, hogy néhány régebbi tanulmánya alapján ismét, részletesebben foglalkozzék a halála után méltatlanul háttérbe szorult első fejedelem alakjával..

ARANY TARSOLY – A magyar hagyományőrzők lapja

$ 10.00

(különböző számok, amíg a készlet tart!)

Árpád és Hannibál

$ 18.00

Dolgozatomban megkísérlem ÁRPÁD és HANNIBÁL teljesítményeit ugy összehasonlítani, hogy abból a legnagyobb magyar hadvezér, honegyesitő Nagy Fejedelmünk élet-munkája kellő megvilágításba kerüljön.