1–12 termék, összesen 36 db

A magyar nyelv eredetéről másképpen

$ 6.00

(magyar-török rokon szavak, szókapcsolatok)

A magyar nyelv titokzatos forrásánál

$ 10.00

Rokon vonások, szerkezeti hasonlóságok a magyar és a török nyelvekben

A magyar szó (szókincs) regénye

$ 10.00

Könyvünk elsősorban a magyar szavak életével, szókincsünk kialakulásával foglalkozik: amint a cím is jelzi, könnyed, olvasható, érdekes, „regényes” formában

A megértés táblázata – A magyarázat

$ 46.00

Az -elem és -alom végű szavakból álló lélektérkép. A lélek nyelvén beszél és tanít. Páratlan szerkezete folytán kiválogatta számunkra azokat a szavakat, melyek közvetlen betekintést engednek az emberi lélek birodalmába.

A sumér és akkád ékjelekről

$ 18.00

Az asszírológiával kapcsolatos munkához szükséges eszközök egyre növekvő száma és ezek legnagyobb részének beszerzési nehézsége arra indított, hogy a tanulóknak és szakmabeli kutatóknak olyan kézikönyvet bocsássak rendelkezésére, melyben sűrített formában megtalálhatják az akkád ékírásos szöveg olvasásához szükséges felvilágosításokat.

A székely rovásírás eredete – az özönvíz káoszából kiemelkedő istenek hagyatéka

$ 19.90

A kötet dokumentálja a székely rovásírás eredetével kapcsolatos tanácstalanságot. Bizonyítja, hogy a székely rovásírás kőkori világmodellek jelkészletéből származik, rokonságszerű kapcsolatban áll Eurázsia legősibb írásaival s amerikai indián szimbólumokkal. A hunok által is használt írás a legősibb lineáris írások képviselője; gyökerei több, mint tízezer évesek

Az ugor-török háború után – A magyar nyelvhasonlítás töténete

$ 9.95

XV. században egy veronai szerzetes örökítette meg: a magyar nyelv rokona a vogulnak és az osztjáknak. Az uráli összehasonlító nyelvtudomány történetével, „játékszabályaival” és újabb eredményeivel, nyelvünk finnugor származásának perdöntő bizonyítékaival ismerteti meg az olvasót közérthető, világos előadásban a szerző

Beszélni nehéz

$ 12.50

(nyelv, beszédkultúra, kortörténeti érdekesség)

Bújdosó nyelvemlékeink A tihanyi alapítólevéltől a bori noteszig

$ 14.50

Hogyan került az Ómagyar Mária-siralom kézirata Belgiumba? Hol rejtekeztek évszázadokig Balassi Bálint elveszett szerelmes versei? Miként mentették meg a második világháború romjai közt Madách Imre Tragédiájának a kéziratát? Ki fedezte föl az ősi székely rovásírást egy konstantinápolyi istálló falán, s hogyan kerültek tömegsírba Radnóti Miklós versei?