1–12 termék, összesen 17 db

A hit asztala – Az áldozattól az istentiszteletig (Öt vallás liturgius tárgyaiból)

$ 20.00

A könyv célja, bemutatni a zsidó, katolikus, görög ortodox (és görög katolikus), evangélikus és református vallás szertartásainak művészi tárgyait, melyekről az átlagember már hallott, látta is őket,de ritkán tudja, milyen célt szolgálnak, s milyen hagyomány fűződik hozzájuk……

A nesztoriánus kereszténység (ókereszténység)

$ 12.00

A nesztorianizmus kialakulása, a nesztorianizmus elterjedése, nesztoriánusok a mongol népeknél, a belső-ázsiai nesztoriánusok utóélete. Nesztoriosz tanai bámulatos gyorsasággal terjedtek el Ázsiában, különösen nagy hatást gyakoroltak az északi, lovas népekre.

A sintoizmus

$ 10.00

A japánok eddig számunkra ismeretlen vallását, annak rövid történetét, eszmei mondanivalóját és kultikus rendjét mutatja be, gazdag és rendkívül szép illusztrációs anyag, áttekintő táblázatok, kronológia és egyéb kiegészítő szöveg kíséretében.

A zsidók története (XI – XX. KÖNYV)

$ 15.00

Hatalmas összefoglalását adta a zsidók történetének ”az első ember megteremtésétől kezdve Nero császár uralkodásának tizenkettedik évéig”. Kötetünkben az ótestamentumi történeteket elbeszélő első tíz könyv elhagyásával, a mű valóban történeti jellegű és értékű második részét közöljük: a XI-XX.

Euszebiosz egyháztörténete

$ 49.90

Az ókeresztény korra vonatkozó egyik legfontosabb forrásmunka. Euszebiosz idéz, leír, értékel, megvannak a saját történelemteológiai szempontjai.

Hellenizmus, Róma, zsidóság

$ 35.00

(az Újszövetség korának világa) A hellenizmus, Róma és a zsidóság alkotják azt a történeti hátteret, amelyben a keresztyénség keletkezett

Isten kertészei

$ 6.00

A bahaizmus-egy fiatal világvallás múltja és jelene

Istenek és népek

$ 20.00

Sokrétűen mutatja meg az egyes vallások keletkezésének történetét – a primitív népek ősvallásaiból kiindulva egészen az Iszlám kialakulásáig – hasonlóságaikat, különbségeiket és összefüggéseiket koruk társadalmi viszonyaival.

Istenkeresők – Riportkönyv a magyarországi szektákról

$ 17.50

‘Majd mi megmutatjuk, hogy ki is Ő valójában” – hirdeti egyház és ember, közösség és magányos próféta. Majd sokan csalódottan elfordulnak, meghasonlanak önmagukkal, mert nem akarják szolgálni azt az Istent, akit az emberi gyarlóság emelt az egekbe.