1–12 termék, összesen 66 db

A magam módján (Válogatott költemények)

$ 19.99

A lélekben és tehetségben gazdag ember azon ritka művészek közé tartozott, kinek mély vallásossága – hiszen pap volt – harmonikusan ötvöződött a művészi teljességgel.

A nagy küzdelem

$ 25.00

A könyv különleges képet mutat a világ teremtő Istenéről, aki a színfalak mögött küzd az emberért, hogy aki csak lehet, végül elnyerje az üdvösség koronáját.

A szeretet breviáriuma

$ 20.00

Megjelenésekor rendkívül népszerű világirodalmi antológiának számított, az ismerettágítás és a lelki felkészülés szintjén a szeretet művészetének kézikönyve kívánt lenni. Ma újra szükségünk van a hitre, hogy a szeretet nemcsak békés, belenyugvó ráhagyatkozás, hanem az embernek tartást, szilárdságot adó erény is. (Aranyozott, bőrkötés)

A vadon titka

$ 10.00

Egy Ruth nevű kislány mindig bajba keveredik. Néha elfeledkezett az elvégzendő házimunkáról, hogy helyette testvérével, Fülöppel játsszon… Soha nem szakad vége csínytevéseinek, míg egy napon elszökik otthonról. Szép és megható történet a gyermeki ártatlanságról, az Úrba vetett hitről.

A világ reménye

$ 20.00

A könyv Jézus Krisztus életét mutatja be a négy evangélium alapján, időrendi sorrendbe állítva az eseményeket. Benne az önzetlen barátot, a legnagyobb orvost és tanítót ismerhetjük meg. Láthatjuk Jézust, amint emberekért küzd, hogy a Földön tapasztalható legnagyobb csoda, az emberi jellem átalakulása megvalósulhasson.

Akik engem keresnek

$ 5.00

(egy hívő példája) Egész élete a másokért való szolgálatból állt. Legnagyobb boldogsága volt, ha odaadhatta magát az elesettekért, a tudatlanokért és a szegényekért, amilyenek a Lizu-törzsbeliek voltak, akik között éveken át munkálkodott Délnyugat-Kínában.

Amor Sanctus (Szent szeretet könyve)

$ 10.00

Középkori keresztény himnuszok