Mind a(z) 10 találat megjelenítve

Cinege, cinege, kismadár

$ 16.00

Népi mondókák, gyermekjátékok kicsinyeknek

Hétfokú olvasógyakorlatok I-II.

$ 10.00

A magyar népzene nyelvi alapformájára, az ötfokúságra épít. Mivel azonban a zenei írás-olvasás tanítása nem állhat meg itt, égető hiánya volt eddig a következő fokozatnak: a teljes hétfokúságot megismertető módszeres dallamgyűjteménynek.

Lakodalmas dalok (100 dal kottával)

$ 10.00

A kötet a legszebb és éneklésre legalkalmasabb lakodalmas szertartási dalokat tartalmazza. Célunk, hogy ezeket népünk minél szélesebb rétegei megismerjék, és énekeljék. Ezért a dalokat olyan hangnemben közöltük, amelyben a legjobban énekelhetők.

Magyar népdalgyűjtemény kottával

$ 15.00

Dr.Rev. Pokoly László kézírásos gyűjtése

Moldvai csángó népdalok és népballadák

$ 29.90

A csángó, illetőleg csángó-magyar név legelőször 1781-ben bukkant fel kétségtelenül hitelesen, s ettől kezdve, különösen a mult század közepe óta, a tudományos művek, útleírások, újságcikkek és másfajta közlemények százaiban meg százaiban mind gyakrabban találkozunk vele.
A név eredete és jelentése még nincs véglegesen tisztázva. a sokféle magyarázó-kísérlet közül a legvalószínűbb az, amely szerint a “csángó” elnevezés a “kóborol, kivándorol, elcsatangol, elcsángál” jelentésű népnyelvi “csang, csáng” ige jelenidejű melléknévi igeneve. eszerint tehát a “csángó” név Erdélyből, a székelyföldről kivándorolt székely népcsoportok jelzője lett volna

Tavaszi szél vizet áraszt

$ 18.00

200 magyar népdal szövege és kottája

Young Pianist’s Guide to Bartók + vinyl record

$ 18.00

sheetmusic + Rare vinyl recording enclosed

Out of stock

Tiszán innen, Dunán túl – 150- magyar népdal

$ 10.00

Örülünk, hogy kiadványunkkal mi is hozzájárultunk a napjainkban egyre növekvő népdaléneklési kedv erősödéséhez, a magyar népzenei folklór széles körben való megkedveltetéséhez.

Out of stock