1–12 termék, összesen 91 db

A diósjenői reteráttól a doni kanyarig (a motorversenyző emlékei)

$ 6.00

A húszas évek bérautósa, a feltaláló, a heves motorversenyző, a halálkatlan artistálya, akit a tévé sportmúzeuma mutatott be ma leginkább íróként válik ismertté. Rendkívüli olvasmányos formában szinte novellák láncolatában adja elő Rendkívüli olvasmányos formában szinte novellák láncolatában adja elő élete történetét.

A fény szerelmese (Heinrich Heine regényes életrajza)

$ 12.00

Heinrich Heine, a nagy német költő hányatott és válságokkal tele életútja szinte önként ajánlozik regényes életrajz-formában való megörökítésre. W. Steinberg nem a teljes élet kronologikus elmondásának módszerét választotta, hanem az emberré és harcos költővé válás egy-egy jelenetét regényesíti meg.

A halhatatlan kedves – Beethoven regényes élete

$ 10.00

A regény kerete: egy fiatal muzsikus, közvetlenül Beethoven halála után, végiglátogatja azt a hat asszonyt, akiről feltételezhető, hogy a nagy zeneszerzőnek eszményi társai voltak. Bettina von Arnim, Amalie Sebald, Rachel Levin, Giulietta Guicciardi, Brunczvik Teréz és Jozefin – a hat asszony alakja gazdagon festett, eleven korrajz hátteréből bontakozik ki

A hiúz a Napba néz (Galilei életregénye)

$ 14.00

Csillapíthatatlan vágy hajtotta, hogy szüntelenül kutasson, kísérletezzen, beletekintsen az igazság fényébe. A napra irányította távcsövét, hogy megismerje a tudomány új törvényeit. Aki azonban sokáig néz a napba, annak elkáprázik a szeme, és nem veszi észre, ami a földön van; nem törődik az útjában tátongó farkasvermekkel, amelyeket a világosság ellenségei ástak neki.

A nápolyi asszony (Beatrix királynő életregénye)

$ 15.00

Aragóniai Beatrix rendkívüli egyéniség: intelligens, ambiciózus, szépsége teljében lévő szerelmes asszony, uralkodásra termett és mindenáron uralomra törő, odaadó feleség és kacér hódító, szerelmi kalandokat kereső nő egy személyben. Társuralkodó Mátyás mellett: a királyi gondok részese, az udvar életének irányítója.

A Tamás-Templom karnagya (Johann Sebastian Bach életének regénye)

$ 10.00

Szól ez a regény az ifjúkor, a férfikor hányattatásairól, megaláztatásairól, példátlan művészi termékenységéről, majd öregkoráról, amikor Bach a lipcsei Tamás-templom orgonásaként, a két főtemplom zeneigazgatójaként, megvakulva, szélhűdésben halt meg, mint a zenetudomány és zeneköltészet korszakalkotó hőse, művek roppant sokaságának szerzője és lángeszű, bámulatos szorgalmú, szerény ember.

A végtelen dallam (Wagner életregénye)

$ 10.00

Az író a zeneművészet mélységes értésével közelít témájához s eredeti módon, egy német muzsikus feljegyzéseinek és Wagnerrel folytatott beszélgetéseinek formájában, visszaemlékezésszerűen követi nyomon Wagner küzdelmekben, balsikerekben és dicsőségben oly gazdag életét.

A végtelen dallam (Wagner életregénye)

$ 8.00

Az író a zeneművészet mélységes értésével közelít témájához s eredeti módon, egy német muzsikus feljegyzéseinek és Wagnerrel folytatott beszélgetéseinek formájában, visszaemlékezésszerűen követi nyomon Wagner küzdelmekben, balsikerekben és dicsőségben oly gazdag életét.

Alvó Vénusz (Lotz Károly élete)

$ 10.00

Lotz Károly fantáziája, ihlete, tudása, szenvedélye, minden érzése, indulata színek és formák kavargásban mutatkozott meg, s maradt örökül reánk, hogy feltárjuk belőle megközelítő hűséggel életsorsát.