1–12 termék, összesen 49 db

A magyar Jézus és a zsidókereszténység bukása I-III., teljes kiadás

$ 34.90

Bíró Lajos 1961-ben született Debrecenben, apai ágon székely eredetű családból. 1976 óta rendszeresen ír, 1984 óta foglalkozik a magyar őstörténet, a nyelvünkbe rejtett bölcsesség és a magyar ősvallás kutatásával. A ‘90-es évek elejétől jelentek meg először kisebb írásai hetilapokban, folyóiratokban (Vándor, Napkelet, Demokrata, Ősi Gyökér)

A magyar nyelv eredetéről másképpen

$ 6.00

(magyar-török rokon szavak, szókapcsolatok)

A magyar nyelv titokzatos forrásánál

$ 10.00

Rokon vonások, szerkezeti hasonlóságok a magyar és a török nyelvekben

A magyar szó (szókincs) regénye

$ 10.00

Könyvünk elsősorban a magyar szavak életével, szókincsünk kialakulásával foglalkozik: amint a cím is jelzi, könnyed, olvasható, érdekes, „regényes” formában

A megértés táblázata – A magyarázat

$ 46.00

Az -elem és -alom végű szavakból álló lélektérkép. A lélek nyelvén beszél és tanít. Páratlan szerkezete folytán kiválogatta számunkra azokat a szavakat, melyek közvetlen betekintést engednek az emberi lélek birodalmába.

A sumér és akkád ékjelekről

$ 18.00

Az asszírológiával kapcsolatos munkához szükséges eszközök egyre növekvő száma és ezek legnagyobb részének beszerzési nehézsége arra indított, hogy a tanulóknak és szakmabeli kutatóknak olyan kézikönyvet bocsássak rendelkezésére, melyben sűrített formában megtalálhatják az akkád ékírásos szöveg olvasásához szükséges felvilágosításokat.

A székely rovásírás eredete – az özönvíz káoszából kiemelkedő istenek hagyatéka

$ 19.90

A kötet dokumentálja a székely rovásírás eredetével kapcsolatos tanácstalanságot. Bizonyítja, hogy a székely rovásírás kőkori világmodellek jelkészletéből származik, rokonságszerű kapcsolatban áll Eurázsia legősibb írásaival s amerikai indián szimbólumokkal. A hunok által is használt írás a legősibb lineáris írások képviselője; gyökerei több, mint tízezer évesek

Az ékírástól a rovásírásig – I.

$ 31.90

Fekete-fehér illusztrációkkal és kihajtható mellékletekkel

  1. Rész: AZ ÍRÁS BÖLCSŐJE KÖRÜL
  2. Rész: ROKONNÉPEINK ŐSEI NYOMÁN
  3. Rész: AZ Ó-TÖRÖK ROVÁSÍRÁS
  4. Rész: VOLGÁN INNEN – LAJTÁN TÚL
  5. Rész: A KÁRPÁTOK ÖLÉBEN