1–12 termék, összesen 124 db

A honfoglaló magyar nép élete

$ 29.90

A magyar nagycsalád szerkezete/ A család élete/ A munka/ A harc /A varázslat/ A művészet/ Betegség/ A halál és a másvilág

A honfoglaló magyarok

$ 15.00

A kötet megismertet a nemzetségfők szálláshelyein és a köznépi falvakban zajló mindennapi élettel s a kézművesség és a kereskedelmi kibontakozásával is. A szerző részletesen tárgyalja a honfoglaló magyarok hitvilágát, hiedelmeit, vallási képzeteit és művészetük sajátos jelképrendszerét.

A honfoglaló magyarok

$ 20.00

A kötet megismertet a nemzetségfők szálláshelyein és a köznépi falvakban zajló mindennapi élettel s a kézművesség és a kereskedelmi kibontakozásával is. A szerző részletesen tárgyalja a honfoglaló magyarok hitvilágát, hiedelmeit, vallási képzeteit és művészetük sajátos jelképrendszerét.

A honfoglalók műveltsége – Magyar őstörténet

$ 36.99

a honfoglalás kori magyarság műveltségének, szellemi kultúrájának nyomai

A magyar Jézus és a zsidókereszténység bukása I-III., teljes kiadás

$ 34.90

Bíró Lajos 1961-ben született Debrecenben, apai ágon székely eredetű családból. 1976 óta rendszeresen ír, 1984 óta foglalkozik a magyar őstörténet, a nyelvünkbe rejtett bölcsesség és a magyar ősvallás kutatásával. A ‘90-es évek elejétől jelentek meg először kisebb írásai hetilapokban, folyóiratokban (Vándor, Napkelet, Demokrata, Ősi Gyökér)

A magyar nép kialakulásának története

$ 36.90

Sem történetíróink, sem nyelvészeink nem tanulmányozták át az árpád-kori kódexanyagunkat, vagyis a nyomtatásban is megjelent történeti és jogi okleveleinket. Pedig az árpád-kori kódexanyagunk 63 vaskos, darabonként átlag 800 oldalas kötetet tesz ki, amelyekből a kutató történetíró pontosan meg tudja állapítani az árpád-kori magyar nép társadalmi, gazdasági és jogi berendezkedését és ezek fejlettségét.

A magyar nép kialakulásának története

$ 47.90

Sem történetíróink, sem nyelvészeink nem tanulmányozták át az árpád-kori kódexanyagunkat, vagyis a nyomtatásban is megjelent történeti és jogi okleveleinket. Pedig az árpád-kori kódexanyagunk 63 vaskos, darabonként átlag 800 oldalas kötetet tesz ki, amelyekből a kutató történetíró pontosan meg tudja állapítani az árpád-kori magyar nép társadalmi, gazdasági és jogi berendezkedését és ezek fejlettségét.

A magyar népek őstörténete – Egyesített kiadás

$ 45.00

Tatárlaki agyagtábla 3600 éves magyar rovásírással