1–12 termék, összesen 55 db

A Biblia kódja 1. – A Biblia rejtett üzenetei és jóslatai

$ 29.00

Vajon ki kódolta a Bibliát? Mi volt a szándéka vele? Vajon megíratott-e előre a jövőnk? És ha igen, tétlenül kell-e várnunk az elkerülhetetlent, vagy kezünkbe vehetjük a sorsunkat? A biblia kódja választ ad minderre?

A Biblia rejtélyei

$ 14.00

Különös összefüggésekre mutat rá a szerző, és sok kérdés válik világosabbá okfejtései nyomán.

A jezsuiták története

$ 15.90

Loyolai Szent Ignáctól napjainkig

A Nekcsei-Biblia legszebb lapjai

$ 250.00

(Hasonmás kiadás, kísérőfüzettel, tokban)
A Nekcsei-biblia kétkötetes Szentírás, a magyar Anjou-kori könyvművészet és miniatúrafestészet világviszonylatban is felbecsülhetetlen értéke.[1] 1330 körül valószínűleg Hertul mester magyar királyi festő festette az Aba nemzetséghez tartozó Nekcsei Demeter (†1338) számára, aki I. Károly tárnokmestere volt 1315-1338 között. Ő rendelte meg – valószínűleg élete vége felé – ezt a kétkötetes Bibliát, hogy egy templomnak adományozza, mely Wehli Tünde és Dercsényi Dezső szerint a csatári pálos monostor volt (amelyet Nekcsei maga alapított azzal a szándékkal, hogy oda temetkezzen).[2] Díszítésének stílusa a Magyar Anjou-legendáriumhoz és a Képes krónikához hasonló. Jelenlegi őrzési helye (1873 óta): Washington D. C., Library of Congress (Pre Accession I.).
A kísérőfüzet tanulmányait Dercsényi Dezső, Wehli Tünde és Levárdy Ferenc írták.

A zarándok útja – a jelenvaló világból az eljövendőbe

$ 32.00

A zarándok útja: a keresztyén, az örök életet kereső ember, zarándokol ebben a világban, amely tele van veszélyekkel, csábító kísértésekkel, gyötrő bosszúságokkal. Bővölködő kegyelem:öneletrajz, bemutatja alacsony származását, életét, hitre jutását, és elbeszéli sok bizonyságát is.

Ábel-Zsuzsanna

$ 20.00

Képes bibliai lexikon

Ahol otthon vagy

$ 29.90

A belső ima tapasztalatairól

Az én képes Bibliám

$ 29.99

Nézzük együtt és beszélgessünk!

Az út befelé vezet

$ 29.90

Spirituális kérdésekről – személyes hangon