1–12 termék, összesen 25 db

A csodaszarvas

$ 55.00

A legtöbb mesét, mondát ősrégi idők óta a bennünket környező népek tőlünk vették át, de ezeket idővel a maguk viszonyaihoz és észjárásához alkalmazván, eredeti alakjukból kiforgatták, hiszen ehhez többé-kevesbé hasonlók más népeknél is vannak; például a rómaiak eredetmondája, azaz a Hunor és Magornak megfelelő Romulusz és Rémusz testvérpárról szóló monda, vagy Heraklésznek a kerinai aranyagancsú szarvast üzéséről szóló hitrege. Ezért hát Csodaszarvasunk igazi mivoltát sem tudták soha megállapítani.

E dolog tisztázása  jelen könyvem tárgya.

Aranyhíd

$ 15.00

(balatoni mesék, mondák, történetek)

Arvisura – Igazszólás I-II.

$ 180.00

Regék a hun és a magyar törzsszövetség rovásírásos krónikájából

szerkesztette: Bolyki Úr János

Indiai regék és mondák

$ 15.00

A kötet lapjain megelevenednek az óind hitregék istenei, az ősi teremtésmondák és a földre szállt istenek csodálatos hőstettei.

Kossuth Lajos öröksége

$ 18.00

A szatmári békétől az 1848-49-es szabadságharc leveréséig terjedő időszak mondái: Mária Terézia és II. József németesítő törekvése, Wesselényi Miklós ellenállása, Fazekas Mihály vitézsége, Széchenyi, Vörösmarty, Kőrösi Csoma Sándor. A kötetet a szabadságharc legendás hőseiről – Kossuthról, Táncsicsról, Petőfiről és az aradi tizenhármakról – szóló mondák zárják.

Magyar hősök és királyok

$ 29.00

Te is magyar fiú vagy, s illendő dolog, hogy megismerd a magyar hősöket. Ha megismered, meg is szereted őket, édes fiacskám.

Magyar királymondák

$ 15.00

Balogh Béni királymondái irodalmi feldolgozásokból, magyar néphagyományból, történelmi tényekből és az írói képzelet ötvözetéből születtek meg. Elbeszéléseit át- meg átszövik a népmesei elemek. A régmúlt korok mindennapjai tárulnak fel a könyv lapjain, s az olvasó bepillanthat a paloták és a kunyhók világába is.