1–12 termék, összesen 60 db

A betonba döngölt Magyarország

$ 18.95

Válogatott cikkek, riportok, Rendszerváltási botrányok

A holokauszt-mítosz mint a liberálnáci diktatúra alapja

$ 20.00

A liberálnácizmus történelmi újszerűsége abban áll, hogy totálissá tette a múlt bitorlását. Nem csupán megvalósítja a múlt szellemi uralásának sohasem ártatlan műveletét, hanem olyan módon és olyan totális jelleggel valósítja meg, ahogyan egyetlen korábban létezett ideológia sem.

A nyolcadik törzs nyomában

$ 16.00

dr. Erdélyi beszámol ifjúságáról a második világháború előtti zűrzavaros időkben. A sorok mögött részletes bepillantást enged a magyarság életébe a háború idején. Dr. Erdélyi, akinek zászlósi rangja volt a magyar hadseregben, az oroszok előnyomulása idején fogságba esett és elhurcolták.

A nyugat halála – A kihaló népesség és a bevándorlók veszélye

$ 40.00

A Nyugat haldoklik. Európában és az Egyesült Államokban egyre csökkennek a születési mutatók, amely a bevándorlással párosulva a világhatalomban végbemenő kataklizmaszerű változáshoz vezet, minthogy a bevándorlás minden nyugati országot és nemzetet eláraszt. Feltárja annak részleteit, hogyan tűnik el a Földről egy civilizáció, kultúra és erkölcsi rend.

Az ellopott rendszerváltozás

$ 20.00

Mai magyar milliárdosok között olyan embereket találtunk, akik pénzben értéket a hazájuknak nem hoztak. Csak a politikai elit tagjai voltak. Felszámolásból és privatizációból gazdagodtak, olajbűnözésből, kaszinók eladásából, bennfentes információk kiadásából.

Becsület és bátorság

$ 19.00

 Carl Lutz és a budapesti zsidók

Budapest a diktatúrák árnyékában

$ 39.90

A történészpáros kíméletlen és fájdalmas őszinteséggel mutat rá: a múlt századi véres diktatúrák emlékei jelöletlenül bár, de ma is ott kísértenek a főváros utcáin – ideje lenne hát mindenkinek szembenézni velük.

 

Európa zárójelben

$ 32.90

A kommunizmustól megszabaduló közép- és kelet-európai népek ragaszkodnak identitásukhoz. De mi történik, ha a szuper-Európa szembetalálja magát egy tagnemzettel, amely rátalál saját modelljére?