1–12 termék, összesen 133 db

100 éve született Márai Sándor

$ 17.90

Kalligram folyóirat – művészet és gondolat

2000. május

99 híres magyar vers és értelmezése

$ 18.00

Ennek a kötetnek a magyar költészet a főszereplője. Mi sem természetesebb, mint hogy nemcsak a lírai darabokat vonultatjuk fel, hanem a költők portréját és a versek értelmezését is. Miközben az ihletett sorok belső izgalmaira fény derül, a kötet egy-egy metszete kirajzolja a magyar tájköltészet, a gondolati, majd a szerelmi líra vagy az istenes versek fejlődésvonalát.

A divat rabszolgái

$ 18.90

Esszék, szemelvények külcsínről és belbecsről

A hegyi költő – Vázlat Babits lírájáról

$ 10.00

A mű a Kossuth-díjas Nemes Nagy Ágnes nagyszerű tanulmánykötete Babits Mihályról.

A HOLNAP városa

$ 19.00

Regényes korrajz a nagyváradi „A Holnap” születésének idejéről.

A Kalevala titkáról

$ 15.00

A nagy finn hősköltemény népszerű ismertetése

A magyar irodalom története

$ 38.00

A szerző bencés szerzetes, cikkei és tanulmányai a Dél-amerikai Magyarságban és a Katolikus Szemlében jelennek meg. Irodalomtörténetében az ősköltészettől kezdve a huszadik századig adja rendszeres képét a magyar irodalom fejlődésének.

A magyar irodalom története I-II

$ 10.00

A gimnázium és a leánygimnázium VII. és VIII. osztálya számára

A magyar irodalom története 1945-1975 1-2. (A költészet)

$ 20.00

Áttekinti az 1945-1975 közötti időszak líratörténeti folyamatait: bemutatja azoknak a költőknek a pályáját, akik már a két világháború között is jelen voltak irodalmunkban, s azt jelentékeny alkotásokkal gazdagították azután is. Az 1945 utáni magyar költészet történetét átfogóan tárgyaló fejezeteket életrajzi jegyzetek, a művek s a szakirodalom válogatott könyvészeti adatai egészítik ki.