1–12 termék, összesen 118 db

A csejtei várúrnő: Báthory Erzsébet

$ 15.00

A csejtei várúrnő mai közvéleményünkben vagy úgy él, mint koncepciós per áldozata, vagy mint öregedő, hiú asszony, aki fiatal jobbágylányok vérétől akart megfiatalodni. Valóban ilyen egyszerű lenne az igazság? A kötet az ügy kapcsán létrejött iratok segítségével keresi Báthory Erzsébet életének labirintusában a különös eset magyarázatát.

A Felvidék – Történelmi tanulmány

$ 20.00

( Dedikált példány) A szlovák nép eredete / A felvidéki kérdés előzményei / A Felvidék elvesztése / Kisebbségi sors

A Felvidék – Történelmi tanulmány (121 képpel, 15 térképpel)

$ 25.00

A szlovák nép eredete / A felvidéki kérdés előzményei / A Felvidék elvesztése / Kisebbségi sors

A hontalanság évei

$ 19.95

(a szlovákiai magyar kisebbség 1945-1948)

A kolozsvári Farkas utca

$ 16.00

Művelődéstörténeti barangolás

A Magyar Szent Korona országai/Magyar történelmi emlékek a Kárpát-medencében

$ 44.90

kétoldalas könyöklő / falitérkép

Az 1910-es közigazgatási beosztást bemutató szép rajzolatú történelmi térkép részletesen feltünteti az egyes történelmi vármegyéket. A magyar nyelvű városnevekkel, illetve a települések közigazgatási és lakosság szerinti besorolásával.

A Rábától a Muráig – Nemzetiségek a határ két oldalán

$ 10.00

Az 1990-es évtizedben, amikor Jugoszlávia felbomlása következtében a két ország határa magyar-szlovén, magyar-horvát, és magyar – (kis)jugoszláv határszakaszokra darabolódott. Az önálló állammá vált Szlovénia és Magyarország között jószomszédi kapcsolat alakult ki. A közös határszakasz összekötő kapoccsá vált, és a délszláv háború kirobbanása után gazdasági, politikai és stratégiai szempontból is felértékelődött.

A székelyek eredetéről

$ 14.00

Kristó Gyula a székelyek eredetének kérdését több oldalról közelíti meg: etimológiai, régészeti, őstörténeti, hadtörténeti, társadalomtörténeti, nyelvi, nyelvjárási, egyház- és településtörténeti adatok megtárgyalásával.

A tizenhárom aradi vértanú

$ 17.90

Tizenhárom sors – polgárok, grófok, nemesek, horvát, szerb, örmény, német, osztrák, magyar katonák életútja fut végül össze az aradi várban, hogy azután a maga tragikus végkifejletéhez jusson el azon a kora őszi reggelen.

A török világ végnapjai Magyarországon

$ 15.00

A könyv három része: 1.a török világról kíván áttekintést adni, amelyet a visszafoglaló háború szüntetett meg Magyarországon./ 2. a legjelentősebb török és császári hadvezéreknek az életéről és cselekedeteiről/ 3. a visszafoglaló háború idején tanúsított magyar magatartást vizsgálja, bemutatva ezen időszak kurucainak és labancainak harcát.