1–12 termék, összesen 47 db

A két Hunyadi

$ 12.00

A könyv szerzője irodalmi rangú történelmi esszésorozatban érdekesen állítja elénk alakjait, Hunyadi János kormányzót, Mátyás királyt, Szilágyi Mihályt, Vitéz János érseket, Janus Pannoniust, ak öltőt és a királyi feleséget, Beatrixot, tehát mindazokat, akiknek fontos szerep jutott a magyarság XV. századi történelmében.

A korona elrablása – Kottanner Jánosné emlékiratai 1439-1440

$ 10.00

Helene Kottannerin, Luxemburgi Erzsébet királyné komornája, és lányának, Habsburg Erzsébet magyar királyi hercegnőnek a szárazdajkája. Élményeir nem csupán a magyar politikatörténetnek, hanem a művelődéstörténetnek, néprajznak is becses forrása, egyben a legrégebbi fennmaradt magyarországi német nyelvű emlékirat.

A korona kilenc évszázada

$ 20.00

Történelmi források a szentkoronáról

A korona kilenc évszázada

$ 19.99

Történelmi források a magyar koronáról

A magyar korona regénye

$ 8.00

Az ötvösség történetétől az eszmék történetéig mindent ismernie kell annak, aki a korona kérdésével foglalkozik. Tanulmányoznia kell az államalapítás korát, de például II. József uralmának időszakát is. Két neves kutató végigkíséri a korona történetét a kezdetektől napjainkig.

A magyar korona története

$ 10.00

Ismerteti a korona eredetével kapcsolatos nézeteket, vitákat, nyomon követi a korona sorsát történelmünk viszontagságai közepette.Részletesen ír egy-egy nevezetesebb koronázási szertartásról, a korona XX. századi történetéről, Nyugatra hurcolásáról, majd hazatéréséről.

A magyar koronázási jelvények

$ 15.90

Két, a koronát megvizsgáló művészettörténész szerzője részletesen ismerteti a koronázási jelvények, s élükön a Szent Korona keletkezését és történetét.