1–12 termék, összesen 23 db

Fájó Trianon

$ 29.99

A könyvben képek, szövegek egyformán fontosak: a magyar irodalom legjobbjai szólalnak meg az oldalain. Rövidebb publicisztikák, versek, riport- és novellarészletek. Trianonról, irredentáról és revízióról. Ady, Babits, Bibó, Füst Milán, Gárdonyi, József Attila, Illyés, Juhász Gyula, Karinthy, Kosztolányi, Krúdy, Márai, Móra Ferenc, Móricz Zsigmond, Németh László, Cs. Szabó László… És nem mindig letörten. Nem mindig kétségbeesetten. Legalább annyiszor dühösen, számonkérően, vádlón. Leginkább önnön restségünket, kishitűségünket, közönyünket ostorozva, keresve az okokat, előrevetítve a jövőt.

Magyar Áfium – Trianon fogságában

$ 11.90

Beke György igen alaposan dokumentált – korabeli sajtóidézetekkel és szakirodalmi megállapításokkal bőven tűzdelt – tanulmányai a kisebbségtörténelem neuralgikus pontjaira, leginkább vitatható momentumaira világítanak rá igen éles fénnyel, azzal a végső tanulsággal, hogy Trianon a vesztesnek, a győztesnek is csak szenvedést, bajt hozott.

Magyar tragédia – Trianon 75 éve

$ 10.00

Lehetetlenség, hogy a magyarság nyolc országban élve, továbbra is porladjon s eltűrje az őt ért sérelmeket. Ha a helyzet így marad, Európának ez a része történelmi veszélyforrás, háborús tűzfészek marad a harmadik évezredben.

Mert nem lehet feledni… – Trianon füveskönyve

$ 27.00

A jelentős magyar írók, költők, gondolkodók tudósok, politikusok közül senkit sem hagyott érintetlenül ez a legnagyobb nemzet trauma. A Trianon-füveskönyv 100 év alkotóitól és alkotásaiból válogat egy-egy fontos, megdöbbentő és megszívlelendő gondolatot.

Napról napra Trianon – 1918-1924

$ 33.90

E kötet életközelbe hozza a száz évvel ezelőtti történéseket, szemünk előtt teljesedik ki a magyar tragédia. Tárgyszerűségé, hitelessége és alapossága mellett nem riad vissza a ”mi lett volna, ha?” típusú kérdések megválaszolásától, következtetéseit feszes érveléssel és tények sokaságával támasztja alá.

Trianon 1920 – Párizs 1947

$ 19.95

Közép-Európa szétdúlása (okok, következmények)

Trianon kalendárium 1997

$ 7.00

cikkek, tanulmányok Trianonról