1–12 termék, összesen 97 db

A halálban ugyanis megszületünk

$ 25.90

Szeretet, szerelem, feltámadás, örök élet

A jezsuiták története

$ 15.90

Loyolai Szent Ignáctól napjainkig

A magam módján (Válogatott költemények)

$ 19.99

A lélekben és tehetségben gazdag ember azon ritka művészek közé tartozott, kinek mély vallásossága – hiszen pap volt – harmonikusan ötvöződött a művészi teljességgel.

A nagy küzdelem

$ 25.00

A könyv különleges képet mutat a világ teremtő Istenéről, aki a színfalak mögött küzd az emberért, hogy aki csak lehet, végül elnyerje az üdvösség koronáját.

A szerelemről és csatolt témákról

$ 25.00

Égető kérdések – Tabuk nélkül

A szeretet breviáriuma

$ 20.00

Megjelenésekor rendkívül népszerű világirodalmi antológiának számított, az ismerettágítás és a lelki felkészülés szintjén a szeretet művészetének kézikönyve kívánt lenni. Ma újra szükségünk van a hitre, hogy a szeretet nemcsak békés, belenyugvó ráhagyatkozás, hanem az embernek tartást, szilárdságot adó erény is. (Aranyozott, bőrkötés)