1–12 termék, összesen 14 db

A bölcsességszem felnyitása

$ 32.00

Ebben a könyvben Őszentsége, a Dalai Láma a tibeti tanítások lényegét foglalta össze. Olyan áttekintést készített a buddhizmus alapelveiről, amely átfogó, elmélyült, mégis jól érthető. Gondolatai alapján a boldogság és a szenvedés gyökerét magunkban kell keresnünk, és könyve révén megérthetjük, hogyan is változtathatjuk meg valóban világunkat.

A mahájána buddhizmus eredete

$ 12.00

A nyugati időszámítás kezdete körüli évszázadokban jelentek meg először azok a tanítások, amelyek a korai buddhista iskolák némely tantételeit bírálat alá vették, és új vallási elveket kezdtek hangoztatni.

Bevezetés India szent irodalmába

$ 20.00

A Véda irodalma , A Jadsurvéda-szanhiták, A bhráhmanák , Az áranjakák és upanisadok, A szútra-irodalom, . A Szanszkrit-periódus irodalma: A népies irodalom: a nagy eposzok és a puránák, A Mahá-bhárata, A Rámájana , A purána-irodalom

Buddhista karakterológia

$ 12.00

Egyenkénti, páronkénti, hármankénti, négyenkénti, ötönkénti, hatonkénti, hetenkénti, nyolcankénti, kilencenkénti és tízenkénti jellemábrázolás.

Buddhista misztériumok

$ 20.00

A gyémánt-szekér titkos tanításai és szertartásrendszere

Lótusz szútra

$ 22.00

Távol-Kelet legnépszerűbb és legolvasottabb írása a Lótusz szútra. A mahájána buddhizmus minden lényeges tanítását, jellegzetességét felmutatja, és irodalmilag is a legszínvonalasabban képviseli, de a művészetek legkülönbözőbb irányzatait is folyamatosan ihlette az évszázadok során

Tibeti buddhizmus – Kulcs a középső úthoz (a Dalai Láma gondolatai)

$ 19.95

a kezdők számára kívánja bemutatni a tibeti buddhizmust.

Végtelen tér

$ 43.90

A Végtelen Tér nem más, mint a XIV. századi tibeti buddhista bölcs, Longcsen Rabdzsam nevének fordítása, melyet azért választottunk a kötet főcíméül, mivel jól tükrözi a Teljes Tökéletesség (tibetiül dzogcsen) hagyomány itt kifejtett szemléletmódjának lényegét. A tér a tudat metaforája, amely e könyv lapjain számtalanszor visszatér, hogy felidézze a tudat mindent felölelő tiszta természetének élményét. Az Alapvető természetünk kincsesháza a tudat természetéről szóló kinyilatkoztatások és elmélkedések kincseinek gyűjteménye, melyeket a szerző a legelső dzogcsen-mesterek munkáiból válogatott össze.