1–12 termék, összesen 59 db

A barokk művészete (249 fekete-fehér, 17 színes kép)

$ 35.00

A kötet az európai barokk művészet mintegy százötven éves történetét mutatja be. A kor, amelynek építészetével, szobrászatával és festészetével megismerkedünk, fontos előzménye a XX. századi kultúrának. Kelényi György munkája a XVII-XVIII. század olyan kiválóságai, mint Newton, Descartes és Shakespeare mellé a barokk művészet óriásait – Berninit, Rubenst, Rembrandtot, Velazquezt – kívánja állítani.

A fametszet

$ 100.00

A fametszet – Könyv a fametszet mesterségéről és történetéről, közel 200 képpel (színes fametszetekkel), színes kezdőbetűkkel

 

A festészet műhelyében

$ 10.00

Végigkíséri a festés technikájának fejlődését a barlangok falára rajzoló ősember kezdetleges módszerétől az akvarell, tempera, majd olajfestés megjelenéséig. Bemutatja, hogyan változott a képek témája és stílusa a túlnyomórészt vallásos középkori ábrázolásoktól a világiasabb reneszánsz, barokk, rokokó stb. korszakokon át a mai modern művészetig.

A kolozsvári Farkas utcai templom címerei

$ 14.95

A több mint ötszáz éves kolozsvári Farkas utcai református templomot és különleges kincsét mutatja be: azokat a századok során összegyűlt halotti címereket, a kolozsvári nyomdászat és ötvösművészet jelentős emlékeit, amelyek a XVII. században készült hátas padok támláit, és a falakat díszítik.

A legkiválóbb festők, szobrászok és építészek élete

$ 22.95

Híres író híres könyvét kapja kézbe a magyar olvasó. Az itáliai reneszánsz művészet nagy mestereinek életrajzát, negyvenet abból a több mint másfél százból, amelyet Giorgio Vasari, a tizenhatodik század második felének kiváló olasz szerzője tett közzé annak idején. Műve nemcsak a művészet történetének fontos forrása, hanem jelentős irodalmi alkotás is.

A magyar népművészet 1000 csodája

$ 74.90

A könyvhöz az egész Kárpát-medencéből gyűjtöttük az anyagot, gyakran átlépve a jelenlegi országhatárainkat, hogy egy-egy néprajzi tájegységet a lehető legteljesebben mutassunk be.  Hat ország több száz településén jártunk.

A magyar szecesszió művészete

$ 19.90

Festészet, grafika, szobrászat

A könyv a képzőművészet valamennyi műfajában – a festészetben, grafikában, szobrászatban – áttekinti és értékeli a szecesszió hazai jelentkezését és szerepét. Egyben része, mintegy első állomása egy nagyobb vállalkozásnak, amely arra hivatott, hogy a századelőnek ezt a jellegzetes művészeti áramlatát az építészet és az iparművészet vonatkozásában is bemutassa.
A könyvet 332 fekete-fehér és 32 színes kép illusztrálja.

A Montparnasse fénykorának hétköznapjai 1905-1930

$ 10.00

Legendákból, kortásak vallomásaiból, írók, költők műveiből szőtte össze színes krónikáját a szerző, a párizsi művészvilág, a romantikus művészsors anekdotáinak fáradhatatlan gyűjtője.

A művészet ősi formái

$ 10.00

A tizenöt tanulmányból álló kötet képet ad a művészet születéséről, forrásairól, kialakulásáról. Arról a korról tudósít, amikor műfajilag még nem különült el egymástól a szóbeli-költői és a zenei alkotóművészet, amikor az ősember alkotó motívumaiban még egybefolyt az esztétikai és a praktikus elv.