1–12 termék, összesen 80 db

12 nap, amely…

$ 15.00

1956. október 23.-november 4.

Események, emlékek, dokumentumok

1989

$ 20.00
Politikus-pálya a pártállamban és a rendszerváltásban

A magyar függetlenségi nyilatkozatok története

$ 19.00

okmányok, iratok, jegyzőkönyvek és törvények

A magyar királyi honvéd légierő a II.világháborúban

$ 15.00

A ​​nagy forrásbázisra – levéltári kutatásokra, magyar és idegen nyelvű kiadványokra, magánkézen levő eredeti hadműveleti naplókra – épülő monográfia a magyar hadtörténeti irodalomban elsőként vállalkozik arra, hogy képet alkosson a volt magyar légierő második világháborút megelőző és a háború alatti technikai, szervezeti s alkalmazási kérdéseiről.

A magyar kisebbségi törvény

$ 7.99

A magyar államban kezdettől fogva éltek nem magyarok az ország történelme folyamán mindig befogadó ország volt, azaz szívesen látta a beköltöző idegeneket.

A párizsi toronyból

$ 10.00

(politikai írások 1957-1989)

A párt foglya voltam

$ 10.00

Demény Pál (szül. 1901. augusztus 29. ) a két világháború közötti magyar munkásmozgalom neves alakja, a magyar antifasiszta ellenállás egyik vezetője. Életéből tizennyolc esztendőt töltött börtönben. Hat és fél évet Horthy, tizenegy évet és nyolc hónapot Rákosi Mátyás börtönében

A rendszerváltás (k)ára

$ 28.00

– Polgár Tibor

dedikált példány

Az autonómia kísértése – Antipolitika

$ 12.00

A következetes liberálisok és a következetes kommunisták egyetértenek abban, hogy a szabadság és az egyenlőség egymást tagadó eszmék. Szabadság és egyenlőség összeférhetetlenségének eszméje azonban jobban tetszik a gazdagoknak, mint a szegényeknek, a vezetőknek, mint a vezetetteknek.