1–12 termék, összesen 19 db

A civilizáció hajnala – A múlt születése sorozat

$ 15.00

David Oates ma a londoni egyetem elő-ázsiai régészeti professzora, s elsősorban Észak-Mezopotámia történeti tájegységeinek gazdasági és politikai életével foglalkozik. Joan Oates ásatásai Mandali térségében, az élelemtermelő közösségek korai történetében egy fontos átmeneti szakaszt tártak fel.

A magyar régészet regénye (Kalandozás az őskortól a kuruc időkig)

$ 15.00

Leletek, romok, faragványos kövek, elsárgult pergamenek, régi kódexek, bel- és külföldi krónikások nyomán, régészek ásója, történészek kutatása által áll össze élvezetes képpé az őskőkortól a barokkig hazánk földjének élete, története; elevenednek meg tájai, műemlékei.

A világ piramisainak rejtélye

$ 28.00

Robert M. Schoch egyetemi tanár és természettudós, geológus, bemutatja, hogy az egyiptomi, távol-keleti, valamint amerikai piramisok nem egyszerűen véletlen egybeesést idéző építmények: a korai civilizációk között jóval magasabb fokú kapcsolat állt fenn, mint azt a szakértők korábban gondolták.

Arab legendák a piramisokról

$ 18.00

(XVII.századi iszlám emlékek)

Az amazonok lázadása – Egy legenda története

$ 11.99

A szerző a világ számos pontján vél fölfedezni amazontársadalmakat, a szkűtha pusztáktól Dél-Amerikáig, a Kaukázus ormai között, az ősi Germániában. „Az amazonok lázadása” érdekes kultúrtörténeti ismereteket nyújt, s egy bizonyos: e szép gyilkosok históriája lenyűgözően érdekes.

Az ékírás regénye

$ 10.00

A szerzők azzal, hogy Asszíria történetével párhuzamosan röviden, de tanulságosan ismertették a Mezopotámiában folyó ásatások történetét, valamint egy új tudomány – az asszírológia – megszületésének a körülményeit, munkájuk tudományos értékét is nagyban növelték.

Az első amerikai

$ 17.90

Az észak-amerikai régészet fejlődéséről, a korai indián kultúrákról, amelyeknek némelyike viszonylag magas színvonalat ért el a földművelésben és a kézművesség több ágában, használati tárgyaik célszerű megformálása és művészi díszítése pedig egyenesen bámulatra méltó.

Az ókori civilizáció bukása

$ 19.95

A könyv – mindmáig fokozódó időszerőséggel – több a római világbirodalom végének csupa esemény-izgalom leírásánál: egy történelmi korszak társadalmi, politikai, gazdasági, ideológiai, sőt kulturális bukásáról adott szorongató elemzés.

Buda a középkorban

$ 8.00

A Vármúzeum »Buda a középkorban« című kiállítása a főváros középkori városmagvai: Buda, Pest és Óbuda történetét és tárgyi emlékeit szemlélteti az államalapítás korától a török uralom végéig (1686). A bemutatott magasszínvonalú leletanyag jelentős hányada a budavári középkori királyi palota területén végzett ásatások során került felszínre.

Ebla – Egy ismeretlen ókori civilizáció

$ 15.00

Ebben az érdekes könyvben a szerzők beszámolnak az eblai ásatásokról, bemutatják, hogyan boldogultak az újonnan felfedezett nyelvvel, felbecsülik azok jelentőségét mind az ókori Közép-Kelet történelme, mind pedig bibliai ismereteink szempontjából.