Mind a(z) 12 találat megjelenítve

Irodalom 11.

$ 10.00

A tankönyv a 19. század második felének és a 20. század első évtizedeinek magyar és világirodalmából meríti anyagát.

Irodalom 12.

$ 10.00

A 20. század irodalmából. A 20. század világa , Művészeti-irodalmi korszakok, irányzatok, stílusok , Tájékozódás a világirodalomban

Irodalom az átalános iskolák 6. osztálya számára (12 éveseknek)

$ 19.95

A játékos feldolgozás kiegészül többek között a középkori magyar irodalom jeles alakjainak megismerésével, valamint a reneszánsz – és barokk – kori, a felvilágosodás-kori irodalom jelentős alkotásaival és sok hasznos, új irodalomelméleti fogalom elsajátításával, amelyek segítik az értő, érző olvasóvá válást.

Irodalom II. (középisk.)

$ 10.00

gimnáziumi tankönyv – a magyar irodalmat világirodalmi összefüggésben vizsgálja – bemutatja, hogy a műveknek több érvényes értelmezése lehetséges – az értékelés legfontosabb szempontja a művészi ábrázolás igazsága – az írói portrékat, életműveket történetiségükben mutatja be

Irodalom II. (középisk.)

$ 10.00

Magyar irodalom évfolyam:10. A tankönyvjegyzéken szerepel. A sorozat második kötete a barokk, klasszicizmus, a felvilágosodás és a romantika korát tárgyalja.

Irodalom III. (középisk.)

$ 6.00

Irodalom III. Ideiglenes kiegészítő tankönyv a gimnázium III. osztálya számára

Irodalom IV. (középisk.)

$ 10.00

Magyar irodalom évfolyam:12. A tankönyvjegyzéken szerepel. A tankönyv a XX. század irodalmát ismerteti a Nyugat második nemzedékétől napjainkig

Ráadás 11.(az Irodalom 11. évfolyam c. tankönyvhöz)

$ 10.00

A kötet szövegei a tankönyv vonatkozó részeit egészítik ki. Főként műelemzéseket tartalmaznak, de olvashatók pályakép-részletek, korstílust bemutató szövegek.

Ráadás 12. – (az Irodalom 12. évfolyam című tankönyvhöz)

$ 10.00

A kötet szabadon választható anyagrészekkel és témákkal gazdagítja a modern irodalom tanítását. Az önművelést kislexikon és ajánló bibliográfia segíti.