Moldvai csángó népdalok és népballadák

$ 29.90

Szerző-Author: Faragó József (szerk.)

A csángó, illetőleg csángó-magyar név legelőször 1781-ben bukkant fel kétségtelenül hitelesen, s ettől kezdve, különösen a mult század közepe óta, a tudományos művek, útleírások, újságcikkek és másfajta közlemények százaiban meg százaiban mind gyakrabban találkozunk vele.
A név eredete és jelentése még nincs véglegesen tisztázva. a sokféle magyarázó-kísérlet közül a legvalószínűbb az, amely szerint a „csángó” elnevezés a „kóborol, kivándorol, elcsatangol, elcsángál” jelentésű népnyelvi „csang, csáng” ige jelenidejű melléknévi igeneve. eszerint tehát a „csángó” név Erdélyből, a székelyföldről kivándorolt székely népcsoportok jelzője lett volna

1 készleten

Típus-Type: antikvár
Állapot-Condition: nagyon jó
Kiadó-Publisher: Szépirodalmi, 1954
Nyelv-Language: magyar
Oldalszám-Pages: 342
Kötés-Binding: kemény
Azonosító-Item number: 10-795

Leírás

Természetesen nem tartalmaz minden dalt és balladát, de nagyon színes és összetett munka.
A diszkrét, ám mégis kifejező illusztrációk is igen figyelemreméltóak. Ezenkívül rengeteg kotta van a kötetben. Az ember ránéz, és hallja a dallamot. Csodálatos!
Még bámulatosabb, hogy van jó pár olyan népdal, amelyek az Észak-Mezőség bizonyos falvaiban mai napig is ismertek.