Sok kicsi sokra megy (angol)

$ 38.90

– Gyakorlókönyv magyarul tanulóknak – Workbook for Hungarian Learners

Elfogyott

Cikkszám: 11-041 Kategóriák: , ,

Leírás

Könyvünk a legalább A2 vagy annál magasabb szinten lévő nyelvtanulók számára készült. Olyan nyelvi nehézségeket gyűjtöttünk össze és dolgoztunk fel, amelyek gyakoroltatása ilyen koncentrált formában hiányzik a kurzuskönyvekből. Gyakorlókönyvünk bármely tankönyv kiegészítéseként használható segédlet, válogatás olyan nyelvi jelenségekből, amelyek tapasztalatunk szerint sok magyarul tanuló számára visszatérő gondot okoz.
A fejezetek egységesen három fő részből állnak.

Az első egységben a tárgyalt nyelvi jelenségeket példák segítségével mutatjuk be, és a példákon keresztül magyarázzuk el. Ez a rész kétnyelvű, ezzel segítjük az önállóan, tanár nélkül tanulókat.
A második egységben leíró vagy párbeszédes szöveg következik, hogy a nyelvtanuló szövegkörnyezetben is láthassa a tárgyalt jelenségeket. A szövegek könnyebb megértését kétnyelvű miniszótár segíti, amelyben a kulcsszavakat adjuk meg.
A harmadik, s egyben legterjedelmesebb egységet a gyakorló feladatok alkotják. Az első feladat a szöveghez kapcsolódik, annak megértését ellenőrzi. Ezt követik a feleletválasztós és kiegészítendő feladatok sora. A feladatok között vannak olyanok, amelyek összefüggő szövegre épülnek.

A megoldókulcsban közreadjuk a feladatok megoldását.

*

Our book has been written for language learners with A2 or higher level skills. We collected and presented difficulties that are usually not dealt with in such depth in course books regarding their right usage. Our workbook can be used as supplementary material to any course book, as it is a selection of Hungarian usage that keeps causing problems to language learners according to our experience.
Every chapter consists of three main parts.

In the first part we present the phenomenon with the help of examples and we also use the examples to explain it. This part is bilingual, which facilitates self-study.
The second part contains a descriptive text or a dialogue, so learners can see the context of the examined phenomenon. A bilingual mini vocabulary containing the key words helps the learners to understand the texts more easily.
The third and longest part contains the exercises. The first exercise refers to the text and checks if the learner has understood it. It is followed by a series of multiple choice questions and gap filling exercises. There are exercises based on a coherent text.

In the key the learners can find the correct answers.