1–12 termék, összesen 22 db

‘Kik érted haltak, szent Világszabadság!” 1848

$ 16.00

A negyvennyolcas honvéd hadsereg katonaforradalmárai

Az osztrák vádlott 1849

$ 8.00

1849 júniusában Pöltenberg Ernő ezredest parancsnoki érdemeiért Kossuthék honvéd tábornokká nevezték ki. Négy hónappal később Aradon a császári hadbíróság Ernest Pölt Ritter von Pöltenberg főszázadost a lázadók oldalán vállalt szerepéért kötél általi halálra ítélte és kivégeztette.

Batthyány Lajos miniszterelnöksége

$ 6.00

Az itt felvázolt Batthyány-kép némileg eltér a megszokottól. Ez a Batthyány nem az udvar kegyeit kereső, megalkuvó politikus. Ellenkezőleg: ragaszkodik nézeteihez, követeléseket támaszt, lemondással fenyegetőzik, mint Innsbruckban. Alkotmányos monarchista, de amikor a király és az alkotmány között kell választania, habozás nélkül az alkotmányt és a népfelséget védelmező országgyűléssel működik együtt.

Dicső ereklyék

$ 10.00

Az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc hadilobogóinak története

Fel mindnyájan a hon védelmére!

$ 15.00

Válogatott cikkek, beszédek és egyéb iratok 1848 – 1849

Gróf Batthyány Lajos főbenjáró pere és vértanúsága

$ 8.00

Az irodalmi forgatókönyv az első magyar felelős kormány miniszterelnöke ellen indított felségsértési per és a kivégzés eseménysorozatát dolgozza fel. Korabeli hiteles dokumentumok, periratok, titkos jelentések és akták, a tragikus véget ért főúr személyéhez közel állók naplójegyzeteinek felhasználásával alkotta meg, illetve rekonstruálta múlt századi történelmünk e megrendítő, részleteiben kevéssé ismert fejezetét.