25–36 termék, összesen 133 db

Apám, Szindbád

$ 18.90

Van-e igazi Krúdy? Az adomák szivarfüstös homályából kibontakoztatható-e hiteles portréja? Szimbólummá vált nevét nem szívta-e magába visszavonhatatlanul egy költött-megálmodott, nosztalgikus világ?

Arany estéje

$ 10.00

(Arany János élete vége)

Aranytól Aranyról

$ 20.00

Verselemzések, tanulmányok

Arcképvázlatok – Száz magyar író

$ 16.00

Kereken száz arcképpel igyekezik vágyat ébreszteni az olva­sókban kimeríthetetlen kincsestárunk, a magyar irodalom minél teljesebb birtokba vételére.

Az angol irodalom kistükre

$ 10.00

Ajánlott bárkinek, aki egy könnyed irodalmi kalandozásra vágyik az angol irodalom történetében, egy avatott tollú, kiváló formaérzékű és ma már klasszikussá érett író tollából.

Az egyetlen metafóra felé

$ 12.00

Szentkúthy rendkívüli érzékenységgel, kivételes tudással, nagy fantáziával, páratlan nyelvi erővel jeleníti meg és elemzi a látványt és a gondolatot, a történelmet és a jelent.

Az európai irodalom olvasókönyve

$ 10.00

Érdekes, eleven, vonzó formában szól minden olvasó emberhez Babits Mihály Olvasókönyve. Teljesen egyéni módszert választott, a költői stílus fejlődését elemezte végig a maga értő módján, egy olvasmányos élet emlékeit, egy alkotó élet stílusélményeit felvonultathatva a maga gyönyörűségére és a mi okulásunkra.