61–72 termék, összesen 72 db

Történelmi tanulmányok

$ 39.90

Padányi Viktor történész, történetfilozófus, író, a XX. századi nemzeti történetírás egyik legnagyobb, ám méltatlanul elhallgatott alakja. A két világháború között felnőtt magyar történész-nemzedék egyik legtehetségesebb és legmarkánsabb egyéniségét, nem szükséges külön bemutatni, hiszen a keserves emigráns viszonyok között megírt történelmi munkáival örökre beírta nevét a magyar halhatatlanok könyvébe.

Ünnep és hétköznap a középkori Budán

$ 25.00

​A könyv azt a – tatárjárás és törökkor határolta – három évszázadot karolja át, amely a budai Vár építésével kezdődik, s az 1541. évi török megszállással zárul. Az író hosszú időn át részt vett a budavári palota ásatásaiban, az utóbbi években pedig a régebbi királyi rezidenciának, majd a budai zsinagógának régészeti feltárását irányította.

Zsigmond király uralma Magyarországon 1387-1437

$ 19.99

Megmutatja, hogy Zsigmond milyen gazdasági, társadalmi, politikai körülmények között igyekezett hazánk sorsát kormányozni. A társadalomtörténész érdeklődésével vázolja az egyes osztályok helyzetét, a bárói ligák harcát, a hazai kultúra átalakulását.

Out of stock

Az Árpádok nyomában – Az államalapítás története

$ 15.50

Az első magyar királyok, a honfoglaló Árpád, a honalapító István, s a romokból új országot teremtő Béla és mind a többi Árpád-házi uralkodó történeti-emberi sorsát követve rajzolódik ki előttünk a magyarságnak, mint az európai népek egyikének kialakulása a Kárpát-medencében.

Out of stock
Out of stock

Az újvári ejálet török adóösszeírásai

$ 15.00

dokumentum gyűjtemény

Out of stock
Out of stock

Julianus barát és Napkelet fölfedezése (Magyar Ritkaságok)

$ 17.95

A század húszas éveiben már érkezett néhány hír Európába tatárokról, de az az első fontos, figyelemre méltó és riasztó híradást a keleten maradt magyarok fölkutatására induló Julianus barát hozta, hogy aztán nyomában sorra keressék föl hittérítők, követek és utazók Belső-Ázsiát és a Mongol Birodalmat. A jelentésekben érdekes leírást is kapunk a tatárok eredetéről, hadi szokásairól és uralkodóiról.

Out of stock
Out of stock
Out of stock

Magyarok a kitalált középkorban

$ 29.99

Mikor történt a honfoglalás? Hány magyar törzs érkezett a Kárpát-medencébe? Kik voltak a hunok és az avarok? Illig nem kevesebbet állít, mint hogy a ”sötétként” emlegetett középkor nem is lehetett olyan sötét, mivel annak korai szakasza egyszerűen nem is létezett!

Out of stock
Out of stock

Magyarország a 12.században

$ 12.00
Out of stock
Out of stock

Matthias Corvinus

$ 19.90

Ez a könyv Mátyás halálának 500. évfordulója tiszteletére íródott, és arra vállalkozik, hogy a meglévő kutatási eredményeket összegezve a hatalmas mennyiségű szakirodalom alapján Mátyás tevékenységét megpróbálja végigkísérni.

Out of stock