13–24 termék, összesen 219 db

A magyar Jézus és a zsidókereszténység bukása I-III., teljes kiadás

$ 34.90

Bíró Lajos 1961-ben született Debrecenben, apai ágon székely eredetű családból. 1976 óta rendszeresen ír, 1984 óta foglalkozik a magyar őstörténet, a nyelvünkbe rejtett bölcsesség és a magyar ősvallás kutatásával. A ‘90-es évek elejétől jelentek meg először kisebb írásai hetilapokban, folyóiratokban (Vándor, Napkelet, Demokrata, Ősi Gyökér)

A második helvét hitvallás – Az 1566. évi első kiadás nyomán

$ 25.00

A Második Helvét Hitvallás – a Heidelbergi Kátéval együtt – a Magyar Református Egyház minden gyülekezetében elfogadott hitvallási irat, amely a Szentírás alapján álló református keresztyén hitünknek szabatos, pontos kifejezése. A Hitvallást Bullinger Henrik írta 1562-ben, és mint a svájci protestáns városok és kantonok közös hitvallását tette közzé 1566-ban.

A mennyei atya szeret minket

$ 15.00

Hitünk alapismeretei 6-8 éveseknek színes és színezhető képekkel.

 

A mindenség himnusza

$ 12.00

‘Az életet azért szeretem olyan szenvedélyesen, mert közreműködhetek egy Valóság kialakításában, amely maradandóbb, mint önmagam.”

A Misszió

$ 85.00

Indulj el egy föld körüli utazásra, alapíts saját misszióközpontokat a dél-amerikai dzsungel közepén, Afrika sivatagjaiban vagy az ázsiai sztyeppéken! Bújj különböző karakterek bőrébe! Küzdj a kalózok és a kísértések ellen!

A nagy küzdelem

$ 25.00

A könyv különleges képet mutat a világ teremtő Istenéről, aki a színfalak mögött küzd az emberért, hogy aki csak lehet, végül elnyerje az üdvösség koronáját.

A Sárospataki Református Kollégium története

$ 19.99

Tanulmányok a kollégium alapításának 450. évfordulójára.

A solentinamei evangélium

$ 6.00

A solentinamei szigetek a nagy kiterjedésű Nicaragua-tó egyik festői szépségű szigetcsoportja. Ernesto Cardenal, a pap-költő, a helybeli parasztoknak és halászoknak evangéliumot hirdetett, és a felolvasott passzusokat a hívőkkel együtt vitatta meg. A mű ezekből az érdekes, olykor meghökkentő, rögtönzött és kollektív bibliamagyarázatokból ad válogatást.

A Szent Háború

$ 12.00

(az ember lelkéért folyó örök küzdelem)

A szenvedés értelme, titka és célja

$ 8.00

(lektor: Dr. Gyökössy Endre) ”Mert az Ember Fia azért jött, hogy megkeresse és megmentse, ami elveszett”