61–72 termék, összesen 111 db

Nagy Imre élete és halála

$ 19.99

Méray voltaképpen in medias res kezdi: 1953. június 13-ával, amikor az SZKP Központi Vezetőségének elnöksége kijelölte Nagy Imrét Magyarország miniszterelnökének

Nagyhatalmi játszmák 1956 – A magyar forradalom a világpolitikában

$ 25.00

Mi történt a világban 1956-ban, ebben a számunkra sorsdöntő évben? Milyen világpolitikai események voltak döntő hatással a magyar forradalomra, annak leverésére és miként határozták meg a XX. század további fejlődését?

Nehéz esztendők krónikája (1949-1953)

$ 10.00

A kiadvány több mint 70 dokumentuma tájékoztat a polgári pártok feloszlatásáról, illetve az egypárt rendszer kiépítéséről, továbbá a politikai életben elkövetett törvénysértő eljárásokról: a koncepciós perekről és a vidékre történő kitelepítésekről.

Nők a szovjet börtönében (riportregény a Gulágról)

$ 35.00

A könyv egy magyar asszony visszaemlékezéseit tükrözik a sorok szibériai rabsága hét, sötét esztendejéről. A sorokat hét elveszett esztendő, hétszer háromszázhatvanöt nap pokoli szenvedése és egyedülléte iratta a szerzővel

Pallavicini-Andrássy Borbála Kitelepítési és 1956-os naplója

$ 18.95

Legidősebb fiát a németek elhurcolták Dachauba, ahonnan csodálatos módon épségben visszatért, hogy azután soha többé ne térjen vissza Szibériából, ahová az oroszok hurcolták el 1946-ban. Másik fia Pálinkás Antal néven a néphadsereg tisztje lett, páncélos őrnagy; 1956. október végén ő hozta Budapestre a tankján Mindszenty hercegprímást, a parlament utasítására. Ezért 1957-ben fölakasztották…

Parázsló szándék – Emlékek és tények 1956-ból

$ 29.95

2005. január 3-án kezdtem leírni az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc általam megélt történéseit, folyamatait, hogy azokat saját szempontjaim alapján az utánam következők agyába és szívébe véssem. A teljesebb kép érdekében nem csak személyes élményeimet, hanem az általam hallottakat, olvasottakat is szeretném megosztani az olvasókkal

Recsk 1950-1953 (Egy titkos kényszermunkatábor története)

$ 45.00

Böszörményi Géza recski internálásának körülményeit elsõ ízben az 1986-ban rendezett Laura címû játékfilmjében vitte vászonra, az ezt követõ Recsk – egy kényszermunkatábor története címû monumentális dokumentumfilmje pedig 1989-ben Félix-díjat kapott. Ez utóbbi alapján készült az a kötet

Recsk Emberek az embertelenségben

$ 14.00

Nyeste Zoltán 1922-ben született a Bihar megyei, ma Romániában található Mezőtelekiben, lelkészi családban. Szálasi uralma alatt börtönben volt, majd az ötvenes években öt évet töltött politikai elítéltként a recski kényszermunkatáborban. 1956 novemberében Nyugatra menekült