1–12 termék, összesen 20 db

A fogyó félhold árnyékában

$ 15.00

A török kiűzése Magyarországról

A hűtlen Dobó

$ 7.00

1569. október 12-én a pozsonyi országgyűlésen a törvényes magyar király, I. Miksa parancsára börtönbe vetették a nagy hírű egri hőst, Dobó Istvánt s egy másik felső-magyarországi földbirtokost, a költő Balassi Bálint édesapját, Jánost.

A török világ végnapjai Magyarországon

$ 15.00

A könyv három része: 1.a török világról kíván áttekintést adni, amelyet a visszafoglaló háború szüntetett meg Magyarországon./ 2. a legjelentősebb török és császári hadvezéreknek az életéről és cselekedeteiről/ 3. a visszafoglaló háború idején tanúsított magyar magatartást vizsgálja, bemutatva ezen időszak kurucainak és labancainak harcát.

Az országokban való sok romlásoknak okairól

$ 15.00

Mely jó utat mutat benne, és megtanít rejá, mihez kellessék minekünk is ez sok romlásokban és vérontásokban magunkat tartanunk ha azt akarjuk, hogy az pogány törököknek kemény vasigájokat nyakunkról lerázhassuk, és az rajtunk uralkodó sok ínségből valaha immár egycer valamennyire megszabadulhassunk.

Az országút szélére vetett ország

$ 6.00

A magyar állam fennmaradásának kérdése,a Mohácstól Buda elestéig tartó időben.

Az török áfium ellen való orvosság

$ 10.00

A kötet három művet tartalmaz: Tábori kis tracta, Mátyás király életéről való elmélkedések, Ne bántsd a magyart! Az török áfium ellen való orvosság

Budai krónika

$ 15.00

Schulhof Izsák rabbi vagy másként R. Jichak ben Zalman Schulhof ha-Lévi a török uralom alatt élő budai zsidó hitközség tevékeny személyisége volt. Prágában született; Budán élt, annak 1683-as és 1686-os ostromait átélte. Buda visszavívásakor a királyi hadaknak foglya lett.

Elfelejtett évtized (1542-1552) Tíz esztendő magyar krónikája

$ 15.50

A Habsburg uralkodóknak nem volt érdekük az erős, egységes Magyarország helyreállása. Magyarország háta mögött kiegyeztek a törökkel, hogy németországi belháborúikat, hódításaikat zavartalanul folytathassák. Nemeskürty István könyvében a történelmi oknyomozás nagy írói lendülettel párosul.

Hunyadi János és kora

$ 10.00

A nagyhatalmú középkori magyar földesúr és hadvezér, a „nagy törökverő” élettörténete elevenedik meg ebben a könyvben. Kormányzóként (régensként), a középkori Magyar Királyság egyik legkiemelkedőbb hadvezéreként döntő szerepe volt a török terjeszkedésének megállításában. Nevéhez fűződik az 1456-os nándorfehérvári diadal.