25–36 termék, összesen 69 db

A Szent Korona tana – Múltja, jelene, jövője

$ 17.95

A magyar nemzetnek azt kell tennie, amit a történelem folyamán mindig meg is tett a komoly drámai helyzetekben: helyre kell állítania a jogfolytonosságot.

Az Aranybullák évszázada – A 13. századi Magyarország története

$ 10.00

A 13. század – Bánk bán, az Aranybullák, a tatárjárás és az utolsó Árpádok évszázada – fontos és mozgalmas időszaka a magyar történelemnek. Ekkor vetkőzi le a magyar gazdaság és társadalom azokat a feudalizmus korai szakaszára jellemző vonásokat, amelyek nagy része még a 11. században alakult ki.

Az erdélyi magyar társadalom a középkorban

$ 14.50

Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok

Az török áfium ellen való orvosság

$ 10.00

A kötet három művet tartalmaz: Tábori kis tracta, Mátyás király életéről való elmélkedések, Ne bántsd a magyart! Az török áfium ellen való orvosság

Corona Stephani

$ 10.00

A Koronakutató Konferencián elhangzott előadás szerkesztett változata

Egyházi társadalom a középkori Magyarországon

$ 25.00

Több kritikai vizsgálatnak veti alá a középkori magyar egyház történetére vonatkozó latin nyelvű okleveles, elbeszélő és dekretális forrásokat, és ezen módszertani megközelítés segítségével a korszak egyháztörténetét a korabeli magyar állammal és társadalommal összefüggésben szemléli.

Fény és árnyék a középkori Magyarországon

$ 10.00

A kötet a magyar középkor sok közismert s néhány ismeretlen vagy elfelejtett emlékét idézi fel. Három középkori korszakunk köré csoportosul. Zsigmond és Mátyás udvari világát Mohács szomorú világa zárja.

Five Eleventh Century Hungarian Kings

$ 45.00

The book seeks to determine the policies of five Hungarian kings, especially the policy of King Stephen I, with special attention to the role of Bishop Gerard of Csanad. This policy was a political and cultural undertaking as Christianization of the realm represented the reorganization of the Hungarian social-political structure along western lines of political thought.

História és kortörténet a Képes Krónikában

$ 5.00

A Képes Krónika nem kolostorba vonult szerzetesek rövid, szenvetlen glosszája a történtekről, hanem olyan udvari papok alkotása, akik benne éltek saját koruk politikai csatározásaiban, s akik a szó középkori értelmében pártosaqk lévén, a históriát a politikai előzményének, ha nem éppen politikának tekintették.