25–36 termék, összesen 72 db

A Szent Korona tana – Múltja, jelene, jövője

$ 17.95

A magyar nemzetnek azt kell tennie, amit a történelem folyamán mindig meg is tett a komoly drámai helyzetekben: helyre kell állítania a jogfolytonosságot.

Az Aranybullák évszázada – A 13. századi Magyarország története

$ 10.00

A 13. század – Bánk bán, az Aranybullák, a tatárjárás és az utolsó Árpádok évszázada – fontos és mozgalmas időszaka a magyar történelemnek. Ekkor vetkőzi le a magyar gazdaság és társadalom azokat a feudalizmus korai szakaszára jellemző vonásokat, amelyek nagy része még a 11. században alakult ki.

Az elátkozott Buda + Buda aranykora

$ 25.00

Munkámat az elődök s a kortárs régészek-történészek eredményeibe ágyaztam bele, s képekkel, valamint szövegemben igyekeztem megrajzolni a budai középkor művelődéstörténeti hátterét is.

Az erdélyi magyar társadalom a középkorban

$ 14.50

Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok

Az török áfium ellen való orvosság

$ 10.00

A kötet három művet tartalmaz: Tábori kis tracta, Mátyás király életéről való elmélkedések, Ne bántsd a magyart! Az török áfium ellen való orvosság

Corona Stephani

$ 10.00

A Koronakutató Konferencián elhangzott előadás szerkesztett változata

Egyházi társadalom a középkori Magyarországon

$ 25.00

Több kritikai vizsgálatnak veti alá a középkori magyar egyház történetére vonatkozó latin nyelvű okleveles, elbeszélő és dekretális forrásokat, és ezen módszertani megközelítés segítségével a korszak egyháztörténetét a korabeli magyar állammal és társadalommal összefüggésben szemléli.

Fény és árnyék a középkori Magyarországon

$ 10.00

A kötet a magyar középkor sok közismert s néhány ismeretlen vagy elfelejtett emlékét idézi fel. Három középkori korszakunk köré csoportosul. Zsigmond és Mátyás udvari világát Mohács szomorú világa zárja.

História és kortörténet a Képes Krónikában

$ 5.00

A Képes Krónika nem kolostorba vonult szerzetesek rövid, szenvetlen glosszája a történtekről, hanem olyan udvari papok alkotása, akik benne éltek saját koruk politikai csatározásaiban, s akik a szó középkori értelmében pártosaqk lévén, a históriát a politikai előzményének, ha nem éppen politikának tekintették.

Hunyadi János és kora

$ 10.00

A nagyhatalmú középkori magyar földesúr és hadvezér, a „nagy törökverő” élettörténete elevenedik meg ebben a könyvben. Kormányzóként (régensként), a középkori Magyar Királyság egyik legkiemelkedőbb hadvezéreként döntő szerepe volt a török terjeszkedésének megállításában. Nevéhez fűződik az 1456-os nándorfehérvári diadal.