13–24 termék, összesen 281 db

A görög csoda

$ 20.00

Végighaladunk azokon az utakon, amelyeken a görögök jöttek az őstörténet homályából a dicsőség fényességébe, bejárjuk hadaik csatatereit, isteneik templomait, filozófusaik ligeteit és a műhelyeket, amelyekben művészeik alkottak. Eljutunk az Akropolisz alatti Athénba, a hősi Spártába, az ”aranylókincsű Mükénébe” és a legendás Knósszoszba, Olümpiába és Delphoiba, Déloszra és Rhodoszra, s más városokba, amelyek dicsősége ma, évszázadok múltán sem halványodott.

A görög kultúra aranykora – Homérostól Nagy Sándorig

$ 25.00

művelődéstörténet, történelmi és társadalmi körülmények, görög politikai történet, társadalom- és gazdaságtörténet, görög irodalom, természettudomány, az ókori görögség élete és művészete, anyagi kultúra, képzőművészet

A görög kultúra aranykora – Homérostól Nagy Sándorig

$ 20.00

művelődéstörténet, történelmi és társadalmi körülmények, görög politikai történet, társadalom- és gazdaságtörténet, görög irodalom, természettudomány, az ókori görögség élete és művészete, anyagi kultúra, képzőművészet

A Gulag szigetcsoport I-II.

$ 15.00

Megrázó erejű dokumentumregény, emlékezet a múltból és a jelenből, s a jelennél is inkább a jövőhöz szól. A regény hősei létező és létezett személyek, saját névvel. Az eseménysor sem írói absztrakció formálta valóság, hanem maga a valóság.

A háború visszatér…

$ 10.00

Gazdasági téren az autarchiás, önellátásos rendszerek szörnyű betegsége zúdult a nemzetekre, – politikai téren pedig olyan érthető és jogos gyűlölségeket termelt ki Versailles, Saint-Germain és Trianon, amilyenekre nincsen példa Európa történetében.

A hamisító csoport

$ 13.50

A német SS bankjegy hamisítási akciója

A hatalom mestersége

$ 8.00

A tanulmányok Jacques Duclos, Churchill és De Gaulle önéletrajzát, Ivan Majszkij szovjet nagykövet londoni tevékenységét, Harry Hopkinsnak Roosevelt elnökről írt visszaemlékezéseit elemzik, és megvizsgálják dr. Schmidtnek, Hitler tolmácsának személyes emlékeit. A világpolitikai összefüggések megvilágítása közben közelebbről ismerjük meg a történelem korabeli főszereplőit

A holokauszt-ipar – Gondolatok a zsidó szenvedés tőkésítéséről

$ 22.95

A náci holokausztról rendelkezésünkre álló tudás a mai napig hézagos-például nem tudjuk, hogy Hitler mikor és miért kezdte el népirtó terveinek kivitelezését-, de az alapvető tényeket komoly történészek nem vitatják.

A holokauszt-ipar – Gondolatok a zsidó szenvedés tőkésítéséről

$ 17.00

A náci holokausztról rendelkezésünkre álló tudás a mai napig hézagos-például nem tudjuk, hogy Hitler mikor és miért kezdte el népirtó terveinek kivitelezését-, de az alapvető tényeket komoly történészek nem vitatják.