25–36 termék, összesen 281 db

A jeruzsálemi per

$ 18.00

1960 május 23-ikán, a Kneszet ülésén Gurion miniszterelnök a következő bejelentést tette: ”…az izráeli biztonsági szolgálat nemrég a nagy náci bűnözők egyikének, Adolf Eichmann-nak nyomára bukkant, aki más nácikkal együtt felelős azért, amit ők ”a zsidókérdés végleges megoldása” néven emlegettek, illetve – a hatmillió európai zsidó kiirtásáért.

A Kissinger-korszak

$ 7.00

A politikus/ A Watergate-ügy/ Kissinger, az államférfi

A középkor alkonya

$ 29.90

#2018 Számozott példány! Az élet, a gondolkodás és a művészet formái Franciaországban és Németalföldön a XIV. és a XV. Században , szellemi körkép

A kristálynap – Az ókor technikai csodáinak újrafelfedezése

$ 46.00

Kr. e. 2600-ban az Egyiptomi Birodalom fénytanban jártas tudósai már bizonyíthatóan ismerték a lencsék készítésének módját, sőt széles körben használták is azokat. Alkalmazásuk tiszteletet és csodálatot ébresztett, nem véletlen hát, hogy szimbólumaik a mitológia és a szakrális élet részeivé váltak.

A leleplezett kapitalista (a világ titkos pénzügyi erői)

$ 10.00

A szerző hosszú éveken át az FBI tagjaként, majd Salt Lake City rendőrfőnökeként kutatta, hogy miért támogatják a világ leggazdagabb emberei a látszólag ellenük irányuló kommunista és más, baloldali mozgalmakat. A kötet a már létező világkormány létrejöttét és a huszadik századi világesemények kulisszatitkait tárja fel.

A Lord és a korona

$ 8.00

Két mozzanat a múltból: az első magyar óceánrepülés New Yorktól Bicskéig és Lord Rothermere, az angol újságkirály sajtóhadjárata a trianoni szerződés revíziója érdekében. A két esemény összefügg, történelmi tanulságokkal szolgál. Endresz György és Magyar Sándor hőstettéről a szerző meggyőző érvekkel bizonyítja be, hogy a Bethlen-kormány szempontjából soha jobbkor nem repülhette volna át az óceánt a két pilóta.

A második világháború képes krónikája

$ 20.00

A könyv a második világháború legfontosabb eseményei köré csoportosítva rajzolja meg az 1939-1945 közötti évek történetét. Elemzi a háború előzményeit, részletesen foglalkozik kirobbanása körülményeivel, a harci cselekményekkel, a háborúban részt vevő országok politikájával, a Hitler-ellenes koalíció felülkerekedésével.

A nácik asszonyai I.

$ 16.00

Az osztrák történész, Anna Maria Sigmund is csak több mint ötven évvel a Harmadik Birodalom bukása után látta elérkezettnek az időt, hogy a hiteles források feltárása után, tudományos igényességgel és tárgyilagosan megrajzolja a náci vezetők vonzáskörébe tartozó nők portréját.

A nácik asszonyai II.

$ 22.95

Izgalmas sorsok: Gerda Bormann, aki 9 gyermeket szült férjének és persze a Führernek – A Prágában meggyilkolt Heydrick karrierjének Lina, a feleség volt a motorja, aki hajthatatlan náci maradt és férje eszméit hirdette – Unity Valkyrie Mitford, egy konzervatív angol lord lánya belehabarodott Hitlerbe…